De ce aleg tinerii inscrierea la un master on-line in detrimentul unui master traditional? Care sunt beneficiile? In primul rand, targetul universitatilor care au pus la dispozitie masterul on-line este reprezentat de studentii care lucreaza si care nu dispun de timp pentru a frecventa cursurile traditionale. Beneficiul principal este legat de alocarea unei perioade de timp mai reduse, deoarece activitatea se desfasoara acasa si in anumite cazuri acestia pot urma seminariile chiar si de la locul de munca. Flexibilitatea sporita a acestui tip de invatamant, care nu implica programul strict al cursurile traditionale (la o anumita ora, la date fixe) reprezinta, pentru cursantii care doresc sa-si imbunatateasca aptitudinile din diverse domenii, o optiune accesibila si practica. Masteratele on-line reprezinta o forma avansata a sistemului de invatamant de la distanta, ce se bazeaza pe internet si pe noile tehnologii. Printre universitatile din Bucuresti care pun la dispozitia studentilor programe de master on-line se numara: ASE, SNSPA si Universitatea „Spiru Haret”. Activarea optiunii de master on-line in Romania reprezinta o modalitate de a raspunde cerintelor unui sistem de invatamant modern si flexibil. Pentru a urma un master on-line sunt necesare atat o serie de cunostinte de baza de operare a PC, accesul la internet, cat si cunoasterea utilizarii tehnologiilor acestuia (browser web, format PDF). Programele de master on-line sunt create si administrate prin intermediul platformei de eLearning. Aceasta tehnologie urmareste cresterea gradului de interactivitate si implicare a studentilor din cadrul masteratului on-line. Cursurile desfasurate in cadrul masterului on-line sunt sub forma de forum chat, evaluarea studentilor se face in functie de prezenta on-line si pe baza interventiior on-line realizate de acestia. Examenele vor fi sustinute tot on-line, dar in cadrul facultatii respective. Diplomele de absolvire a masterului on-line sunt recunoscute si echivalente celor de masterat clasic.

La ASE, taxa de 1.500 lei/semestru

Inscriere la un masterat on-line in cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti (ASE) poate fi facuta fie prin expedierea dosarului de inscriere prin posta, fie prin prezentarea studentului la sediul facultatii. Dosarul plic trebuie sa cuprinda urmatoarele acte: diploma de licenta legalizata (sau echivalenta) in copie legalizata, foaia matricola in copie legalizata, adeverinta medicala, certificat de nastere in copie legalizata, certificat de casatorie (daca este cazul) in copie legalizata, patru fotografii tip buletin, cu numele scris al candidatului pe verso, copie dupa chitanta care certifica achitarea taxei de inscriere, copie dupa cartea de identitate si furnizarea numarului de telefon si a adresei de e-mail. Taxa de inscriere la concursul de admitere de 70 de lei. Admiterea la programele de master on-line se face in baza mediei generale de absolvire a studiilor universitare si a altor criterii stabilite de conducerea facultatii. Taxa de scolarizare pentru anul 2007/2008 la ASE, in cadrul masteratului on-line, este in valoare de 1.500 lei pe semestru. Durata unui program de master este de trei sau patru semestre, in functie de specializarea pentru care au optat cursantii.

Un master la „Spiru Haret” costa 1.800 lei

Taxa de inscriere la un master on-line in cadrul Universitatii „Spiru Haret” este de 60 de lei. Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda urmatoarele acte: diploma de licenta (in original), foaia matricola (original sau copie legalizata), diploma de bacalaureat (copie legalizata), curriculum vitae, certificat de nastere (copie legalizata), certificat de casatorie, daca este cazul (copie legalizata), copie xerox a cartii de identitate, adeverinta medicala, trei fotografii tip buletin, memoriu de activitate profesionala si stiintifica (facultativ), scrisoare de intentie in care se motiveaza optiunea pentru specializarea de masterat (facultativ). In functie de specializarea pentru care au optat cursantii, se sustine un test on-line. In functie de rezultatele obtinute la test si de dosarul depus, candidatul va fi admis sau respins. Lista cu specializarile pentru care studentii pot opta sunt prezentate pe site-ul universitatii - spiruharet.ro. Taxa de scolarizare pentru master este de 600 de lei pe semestru, toate programele de masterat ale Universitatii „Spiru Haret” avand o durata de trei semestre. Accesarea cursurilor se face pe baza numelui de acces si a parolei de acces furnizate cursantilor. De asemenea, acestora le este pusa la dispozitie si o biblioteca virtuala.O alta universitate care ofera master on-line este SNSPA. Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda urmatoarea documentatie: diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie legalizata, certificat de nastere, in copie legalizata, copie dupa carte de identitate, certificat de casatorie (daca este cazul) in copie legalizata, adeverinta medicala, patru fotografii tip buletin de identitate, chitanta de plata a taxei de admitere, (valoarea taxei va fi afisata dupa ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul tuturor taxelor pentru anul universitar 2008-2009), curriculum vitae, scrisoare de intentie, un dosar plic. Nota de admitere se calculeaza ca medie aritmetica intre media la examenul de licenta si nota obtinuta in urma evaluarii dosarului de admitere (CV + scrisoare de intentie). Ocuparea locurilor se va face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute. Taxa pentru anul universitar 2008/2009 va putea fi vizualizata pe site-ul comunicare.ro dupa ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul tuturor taxelor.

Biblioteci virtuale

Acestea au venit in intampinarea persoanelor care nu se pot incadra intr-un orar fix pentru a ajunge la o biblioteca traditionala. Bibliotecile virtuale vin in intampinarea publicului care doreste sa fie informat, dar care nu dispune de timp pentru a frecventa o biblioteca traditionala. Biblioteca Metropolitana Bucuresti a pus la dispozitia cititorilor accesul gratuit al bibliotecii virtuale pe adresa bmb-on-line.ro. Utilizatorii pot avea avea statut de utilizator autentificat sau anonim. Beneficiile celor autentificati constau in furnizarea unui nume de utilizator si parola cu care pot avea acces la functii suplimentare care permit partajarea descrierilor bibliografice, stabilirea semnelor de carte, introducerea adnotarilor asupra continutului, selectarea uneia sau a mai multor opere literare si plasarea acestora pe raftul din spatiul virtual individual sau comun. Una dintre cele mai mari biblioteci on-line este Questia, care pune la dispozitia cititorilor peste 67.000 de carti complete. Biblioteca este disponibila pe questia.com