Peste o treime din români (36.4%) au declarat că au primit în ultimul an cadouri care nu aveau utilitate sau nu şi le-au dorit, conform unui sondaj CATI derulat în luna noiembrie 2012 de către Mednet Marketing Research Center pentru Edenred.

Procentul este mai mare în ce priveşte respondenţii din Bucureşti (41%) şi în acelaşi timp mai scăzut în rândul persoanelor intervievate din Moldova (30.2%).

Sondajul de opinie a fost realizat cu scopul de a releva atitudinea românilor faţă de cadouri, atât din perspectiva incidenţei cazurilor în care persoanele intervievate au primit lucruri inutile sau nedorite, cât şi din perspectiva felului în care au decis să acţioneze sau să folosească ulterior respectivul cadou.

Astfel, atitudinea celor intervievaţi în momentul primirii unui cadou nedorit variază de la păstrarea acestuia în ideea că poate va fi folosit ulterior” (39.6%) sau “oferirea sub formă de cadou unei alte persoane” (33%) până la folosirea acestuia (11.5%), donarea (5.5%) sau chiar aruncarea lui (4.4%).

Sondajul realizat a vizat populaţa adultă a României, printr-un eşantion reprezentativ la nivel naţional alcătuit din 500 de respondenţi cu vârste între 20-60 ani, studii superioare şi venituri peste medie, din Bucureşti şi oraşele cu peste 100.000 de locuitori.

Din distribuţia pe categorii de vârstă, sex şi venituri a rezultat faptul că tinerii sunt mai nemulţumiţi în legătură cu cadourile primite în comparaţie cu persoanele mai mature (38.8% la 20-29 ani, respectiv 38.6% la 30-39 ani comparativ cu 31.87% la 50-60 ani), femeile sunt într-o mai mare măsură nemulţumite decât bărbaţii (43.7% comparativ cu 28.3%) iar cu cât creşte venitul pe familie, cu atât creşte şi nemulţumirea faţă de cadouri.

Mednet Marketing Research Center a realizat acest sondaj de opinie în perioada 9-14 noiembrie 2012, folosind metoda CATI (computer-assisted telephone interviewing), la comanda Edenred, cu scopul de a obţine informaţii despre atitudinea românilor faţă de cadourile inutile şi a completa precum şi a confirma astfel datele obţinute printr-o cercetare realizată în 2011.