La elaborarea Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice s-a avut în vedere stimularea performanţei profesionale prin majorarea procentului de acordare a premiilor lunare de la 2% din cheltuielile cu salariile, cum a fost prevăzut în Legea-cadru nr. 284/2010, la 5% din cheltuielile cu salariile, pentru persoanele care obţin rezultate deosebite în activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei, se arată în expunerea de motive.

Aceasta mai vorbeşte despre acordarea primei de vacanţă anuală, sub formă de vouchere de vacanţă, la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată. De asemenea, potrivit proiectului, se va acorda indemnizaţie de hrană anuală la nivelul a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată.

"Această măsură nu se va aplica personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată", se spune în expunerea de motive care însoţeşte proiectul de lege.

Va fi reglementată modalitatea de remunerare a personalului care deţine titlul ştiinţific de doctor prin acordarea unei indemnizaţii lunare pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul, scrie agerpres.