Europenii aşteaptă de la UE să facă mai mult. Într-un moment în care UE depune mai multe eforturi ca niciodată pentru a-şi proteja cetăţenii, pentru a le oferi mijloacele de acţiune necesare şi pentru a-i apăra, resursele continuă să fie limitate. Acum, când Europa îşi decide viitorul, UE are nevoie de un buget care să fie adecvat obiectivelor urmărite şi să valorifice fiecare euro în beneficiul cetăţenilor săi, se arată în comunicatul CE.

Documentul de reflecţie al Comisiei privind viitorul finanţelor UE analizează opţiunile avute în vedere pentru ca acest deziderat să devină realitate.

"Este timpul să restructurăm bugetul UE. Haideţi să-l simplificăm şi să-l facem mai flexibil şi haideţi să reflectăm, cu ambiţie şi imaginaţie, asupra modului în care putem să-l transformăm într-un instrument puternic, care ne va ajuta să înregistrăm un ritm de creştere mai rapid, conlucrând mai strâns ca niciodată, şi să nu lăsăm pe nimeni în urmă în aceasta economie globalizată", a afirmat comisarul pentru politica regională, Corina Creţu, scrie agerpres.

"Pentru ca Europa să poată face faţă noilor provocări, trebuie să găsim surse de finanţare. Putem fie să cheltuim mai puţin, fie să identificăm noi surse de venituri. Dar orice am face, fiecare euro investit din bugetul UE trebuie să genereze valoare adaugată şi să aibă un impact pozitiv asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor", a apreciat comisarul Günther H. Oettinger, responsabil pentru buget şi resurse umane.

Bugetul UE se confruntă cu o provocare majoră - aceea de a finanţa mai multe acţiuni cu mai puţine resurse. Cetăţenii aşteaptă de la UE să joace un rol mai important în noi domenii de politică precum migraţia, securitatea internă şi externă sau apărarea. Europa ar trebui, de asemenea, să îşi păstreze rolul de prim-plan pe scena mondială, în calitate de cel mai mare donator de ajutor umanitar şi pentru dezvoltare, precum şi de lider al luptei împotriva schimbărilor climatice. Aceste obiective vor trebui îndeplinite având la dispoziţie un buget al UE care va fi şi mai mic după ieşirea Regatului Unit, se arată în comunicatul CE.

Documentul de reflecţie analizează această provocare şi prezintă principalele elemente puse în discuţie, structurate în jurul celor cinci scenarii ale Cărţii albe: statele membre ale UE vor continua pe acelaşi drum, vor face mai puţin, împreună, vor avansa cu intensităţi diferite, vor face mai puţin, dar mai eficient sau vor face mult mai mult, împreună? Pentru fiecare dintre aceste scenarii ilustrative, implicaţiile sunt diferite, atât în ceea ce priveşte sumele alocate fiecărui obiectiv vizat, cât şi în ceea ce priveşte eventualele surse de finanţare.

Opţiunile propuse merg de la reducerea cheltuielilor pentru politicile existente până la majorarea veniturilor. În plus, documentul de reflecţie stabileşte caracteristicile de bază ale bugetului UE şi trasează principalele tendinţe şi evoluţii în domenii de politică esenţiale, cum ar fi agricultura şi coeziunea. Acesta abordează, de asemenea, chestiuni generale cum ar fi valoarea adăugată a finanţării din partea UE sau corelarea dintre fondurile UE şi reformele structurale din statele membre.