Marius Ghenea, Vlad Stan şi Sergiu Neguţ sunt câţiva dintre antreprenorii apăruţi după 2000 care le dau bani altor antreprenori, cu mai puţină experienţă şi care şi-au înfiinţat un start-up cu potenţial. Cei trei preferă să investească de la câteva mii la zeci de mii de euro în alte afaceri decât ale lor, pentru că pot multiplica de câteva ori suma dată. Numai că ei nu câştigă întotdeauna, deoa¬rece pariază pe afaceri aflate într-un stadiu incipient, care au venituri de supravieţuire, sau sunt mai mult o idee decât o afacere, fiind mai atractive din perspectiva creşterii. Numit busi¬ness angel, acest tip de investitor a apărut în Occident încă din a doua jumătate a secolului trecut. Pentru a încuraja acest tip de investitori, oferind şi o soluţie de finanţare pentru micile afaceri, Parlamentul a adoptat, pe 29 aprilie, Legea privind stimularea investitorilor individuali-business angels. Ea mai trebuie doar promulgată de preşedinte şi se va aplica la 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Reguli dure pentru investitor
Potrivit legii, business angel este persoana fizică care nu are cazier, juridic şi fiscal, şi care investeşte într-o microîntreprin¬dere sau o întreprindere mică de tip start-up – înfiinţată de cel mult trei ani, cu o stare financiară bună şi fără datorii. El nu trebuie să fie acţionar al firmei, iar suma investită variază între 3.000 de euro şi 200.000 de euro, echivalent lei la cursul BNR din ziua efectuării opera¬ţiunii. Banii pot fi daţi doar pentru ca firma să-şi continue activitatea principală. Suma investită va fi plătită printr-o bancă din România şi va fi înre¬gistrată în contabilitatea firmei. 

Sunt interzise investițiile în următoarele domenii:

› financiar-bancar;
› asigurări şi reasigurări;
› tranzacţii imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri în domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliară;
› jocuri de noroc;
› producţie sau comercializare de oţel;
› producţie sau comercializare de cărbune;
› construcţii de nave maritime şi fluviale;
› producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili;
› tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional;
› plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
› consultanţă în orie domeniu.

Avantajele investitorilor

- scutirea de impozitul pe dividende, pentru o perioadă de trei ani, din momentul dobândirii părţilor sociale, dacă nu le vinde în această perioadă;
- scutirea de impozitul pe profit, dacă îşi vinde părţile sociale la mai mult de trei ani de la dobândirea acestora;
- deţinerea a cel mult 49% din părţile sociale ale firmei, prin majorare de capital.
- dacă îşi vinde acţiunile în mai puţin de trei ani de la dobândire, el pierde toate aceste facilităţi.