În anul 2016, BCR a acordat clienţilor retail şi corporate 8,8 miliarde lei - credite noi, iar rata creditelor neperfomante a scăzut la 11,8% faţă de 20,2% în decembrie 2015. Banca a atins un număr de 200.000 de clienţi cărora le-a oferit soluţii de reducere a sarcinii financiare, în timp ce şi-a extins treptat programele de educaţie financiară.

Rezultatul operaţional al BCR a fost în 2016 de 1,297 miliarde lei (289 milioane euro), cu 16,9% mai redus decât în anul precedent - 1,561 miliarde lei (351,3 milioane euro), din cauza veniturilor operaţionale mai mici, cărora li s-au adăugat cheltuieli de investiţii mai ridicate, în special cu infrastructura IT.

În activitatea bancară dedicată persoanelor fizice, BCR a acordat credite noi în valoare totală de 5,5 miliarde lei, înregistrându-se vânzari solide de credite de consum şi garantate - în special datorită programului Prima Casă, în timp ce vânzările de credite ipotecare standard au trenat din cauza legii 'Darea în plată', susţine banca.

BCR a fost prima instituţie financiară locală care a implementat prevederile Directivei Europene 17 privind contractele de credit pentru consumatori. Totodată, BCR a ajuns la un număr de 200.000 de clienţi cărora le-a oferit soluţii comerciale sustenabile pentru scăderea îndatorării şi creşterea loialităţii.

Pe segmentul de finanţări acordate companiilor, BCR a acordat 3,3 miliarde lei - credite noi. Co-finanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri europene a fost de asemenea solidă, BCR deţinând o cotă de piaţă de peste 30% şi un portofoliu de peste 7,7 miliarde lei co-finanţări acordate. Creşterea portofoliului de finanţări corporate este susţinută de un flux solid de afaceri de o calitate mai ridicată, în special pe categoriile de produse precum descoperit de cont, capital de lucru şi finanţarea lanţurilor de furnizori.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu 10,3 %, la 1,786,7 miliarde lei (397,9 milioane euro), de la 1,992 miliarde lei (448,3 milioane euro) în 2015, considerând rezolvarea continuă a portofoliului de credite problematice, eforturile de a avea preţuri competitive pe piaţă şi un mediu dominat de o rată mai mică a dobânzii, precizează banca.

Veniturile nete din comisioane au scăzut cu 2,2%, la 708,9 milioane lei (157,9 milioane euro), de la 725,2 milioane lei (163,2 milioane euro) în 2015, pe seama comisioanelor mai reduse aplicate pentru intermedierea vânzărilor de produse ale subsidiarelor, parţial compensate de creşterea veniturilor din comisioane aplicate tranzacţiilor bancare, ca urmare a strategiei băncii de a încuraja utilizarea canalelor electronice.

Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 1,9%, la 314,3 milioane lei (70 milioane euro), de la 308,4 milioane lei (69,4 milioane euro) în 2015.
Venitul operaţional a scăzut cu 6,7% la 2,868 miliarde lei (638,8 milioane euro) de la 3,074 miliarde lei (691,9 milioane euro) în 2015, în special din cauza veniturilor nete din dobânzi mai reduse, şi a unui venit mai scăzut din comisioane şi speze, parţial compensate de un rezultat din tranzacţionare mai ridicat. Cheltuielile administrative generale în 2016 au ajuns la 1,57 miliarde lei (349,8 milioane euro), mai mari cu 3,8% comparativ cu 1,513 miliarde lei (340,5 milioane euro) în 2015. Raportul cost-venit a avansat la 54,8% în 2016, faţa de 49,2 % în 2015.

Referitor la deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere, în anul 2016 s-a înregistrat o eliberare netă de provizoane în valoare de 280 milioane lei (62,4 milioane euro), faţă de o eliberare netă de 73 milioane lei (16,4 milioane euro) în anul 2015, datorită eforturilor de rezolvare a portofoliilor de credite neperformante cuplate cu măsurile de îmbunătăţire a calitatăţii portofoliului.

Rata creditelor neperformante (NPL), de 11,8%, la 31 decembrie 2016, a fost semnificativ mai mică faţă de 20,2% la 31 decembrie 2015, în pofida reducerii generale a portofoliului de credite determinată de recuperări, vânzări de portofolii NPL şi scoateri în afara bilanţului. Rata de acoperire cu provizioane a NPL s-a situat la nivelul de 85,3%, aceasta situându-se la un nivel foarte bun de 121%, incluzând valoarea garanţiilor.

Rata de adecvare a capitalului conform standardelor locale (doar banca) în decembrie 2016 se afla la nivelul de 21,8%, semnificativ peste cerinţele obligatorii ale Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata de adecvare a capitalului calculată în conformitate cu standardele de raportare IFRS de 19,9% (Grup BCR), în decembrie 2016, arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.

Depozitele de la clienţi au crescut cu 13,2%, la 48,235 miliarde lei (10,626 miliarde euro) la 31 decembrie 2016, faţă de 42,626 miliarde lei (9,422 miliarde euro) la 31 decembrie 2015. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, în timp ce banca beneficiază de surse de finanţare diversificate, incluzând compania mamă, scrie agerpres.