Pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la sectiunea "Informatii publice - Informatii privind agentii economici", a fost publicat, în forma provizorie, Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, care contine atât persoanele impozabile care au depus notificarile prevazute de lege, cât si persoanele impozabile selectate, de organele fiscale, în vederea înregistrarii din oficiu în registru.

Forma finala a Registrului persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, care va fi valabila începând cu data de 1 ianuarie 2013 - data intrarii în vigoare a sistemului TVA la încasare - urmeaza sa fie publicata, pe pagina de internet a agentiei, în data de 28 decembrie 2012.

ŢAvând în vedere importanta informatiilor înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA sunt rugate sa semnaleze eventualele erori constatate în registrul provizoriu, organelor fiscale în a caror evidenta sunt înregistrate în scopuri de TVA, astfel încât la data de 1 ianuarie 2013 registrul sa cuprinda informatii corecte si complete privind contribuabilii care aplica sistemul TVA la încasare, au anuntat repreyentantii institutiei.