Spre exemplu, o pensie de serviciu stabilită la aproximativ 7.000 de lei în anul 2010 a ajuns la valoarea de 22.000 de lei în anul 2017, ca urmare a corelărilor cu creşterile salariale, efectuate ulterior pensionării. Actul normativ mai prevede că valoarea netă a pensiei de serviciu nu va mai putea depăşi media soldelor/salariilor nete cuprinse în baza de calcul a pensiei. Se subliniaza, de asemenea, ca nicio pensie de serviciu aflată în plată nu va fi micşorată ca urmare a adoptării ordonanţei de urgenţă.

"Adoptarea acestor măsuri era necesară în contextul în care Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede creşteri anuale semnificative ale salariilor în următorii ani, ceea ce ar fi generat, implicit, actualizarea pensiilor de serviciu cu sume ce ar fi putut produce efecte negative considerabile asupra bugetului de stat, din care sunt suportate. Actul normativ reglementează pensiile personalului MAI, al MApN, al serviciilor de informaţii, cel aeronautic civil navigant profesionist, al Corpului Diplomatic şi Consular, al Curţii de Conturi, cel auxiliar din instanţe şi parchete, al funcţionarilor parlamentari, dar şi al membrilor Senatului României şi Camerei Deputaţilor. Menţionăm că pensiile magistraţilor nu sunt incluse în categoriile enumerate mai sus pe motiv că acestea au făcut obiectul a două decizii ale Curţii Constituţionale a României", a mai menţionat Ministerul Muncii, scrie agerpres.

Orice persoană din categoriile enumerate mai sus poate alege să se pensioneze în baza actualelor prevederi legale, până la data de 15 septembrie. "Recomandarea este, totuşi, aceea ca personalul din categoriile amintite să rămână în activitate, în condiţiile în care Legea 153/2017 prevederi creşteri salariale considerabile pentru următorii ani, care vor genera, implicit, pensii mai mari", noteaza comunicatului.