Actualitate

Acreditarea laboratoarelor de analize, un demers benefic pentru sănătate

Atunci când vine vorba despre sănătate, totul trebuie să corespundă celor mai ridicate standarde. Pentru România acesta nu reprezintă un proiect de viitor, ci este deja o obligație asumată prin apartenența la Uniunea Europeană. O parte importantă din angajamentele sectorului medical este îndeplinită cu ajutorul Asociației de Acreditare din România – RENAR. Organizația oferă garanția că laboratoarele de analize medicale și o lungă serie de dispozitive din domeniul sănătății respectă cele mai înalte standarde și funcționează la cei mai buni parametri. 

Analizele și investigațiile medicale sunt extrem de importante în stabilirea oricărui diagnostic, iar obținerea rezultatelor corecte se dovedește esențială pentru viața și sănătatea pacienților. Aici, RENAR, organismul național de reglementare, are un rol fundamental: evaluează și certifică conformitatea procedurilor și echipamentelor. Totul pleacă de la legislația europeană, care a fost gândită tocmai pentru a respecta drepturile cetățenilor statelor UE. Astfel, în regulamentul CE nr.765/2008 al Parlamentului European și Consiliului, cel care stabilește politica UE în domeniul acreditării, este prevăzut ca în fiecare stat UE să funcționeaze un singur organism național de acreditare, care este evaluat periodic. În România, acesta este Organismul Național de Acreditare RENAR, iar orice certificat emis este recunoscut în UE și la nivel internațional. RENAR are structură de ONG, la fel ca în cele mai multe state dezvoltate, deoarece organismul trebuie să fie independent și să funcționeze pe baze non profit. „RENAR acreditează organismele de evaluare a conformității care ceritifică sau emit buletine de analize, iar, după evaluare și acreditare, organismul respectiv este supus unei supravegheri. Toate regulamentele RENAR sunt similiare celor de acreditare din Uniunea Europeană. Sunt reglementări naționale, regulamente specifice – în toate domeniile se efecutază acreditarile: sănătate, economic, alimentar. Acreditatea făcută de RENAR este recunoscută nu doar la nivel european, ci și la nivel internațional. Este un mare avantaj că se efectuaeaza o singură dată evaluarea conformității și e recunoascută peste tot în Europa și în lume”, explică Prof. univ. dr. ing. Fănel Iacobescu, președintele Organismului Național de Acreditare al României – RENAR. Reputatul specialist este și președinte al Societății Române de Măsurări, membru al Consiliului General al Confederației Internaționale a Măsurărilor și membru al Consiliului Director al Organismului național de standardizare – ASRO.

Acreditarea face diferența

Acreditarea laboratoarelor medicale presupune un proces riguros, deoarece trebuie avute în vedere multe elemente cu grad mare de complexitate. În plus, responsabilitatea este una foate mare. „Procesul de acreditare presupune mai multe etape de evaluare. Fiecare capitol are cerințe care trebuie verificate – echipa verifică cerințele, realizează analiza stocurilor de reactivi și sitemul informatic de efectuare a procesului. Anexa cerificatului de acreditare a unui laborator are foarte multe pagini și trebuie pentru fiecare parametru să fie dovezi, politicii care trebuie respectate. După acreditare laboratorul intră în procesul de supraveghere, care se face periodic”, arată profesorul Iacobescu. Tot acest demers trebuie să se desfășoare în termen de un an, dar de regulă evaluarea se realizează, datorită mobilizării specialiștilor RENAR, în doar câteva luni. Bineînțeles, aici contează și complexitatea laboratorului și numărul de domenii pe care îl acoperă. Acreditarea laboratoarelor de analiză nu este însă obligatorie în România, spre deosebire de alte state, unde acestea nu sunt autorizate și nu-și pot desfăsura activitatea dacă nu au acreditare. Totuși, acreditarea este obligatorie și la noi pentru cei care primesc de la CNAS resurse financiare. Bineînțeles, acesta este doar unul dintre avantaje. „Analizele efectuate într-un laborator acreditat conferă încredere că sunt efectuate conform cerințelor standardului. Din discuțiile pe care le-am avut cu directorii de clinici sau șefi de laborator, am constatat că de multe ori cetățenii solicită să li se facă analizele de către un laborator RENAR. Asta înseamnă că încrederea în acreditare este din ce în ce mai largă. De asemenea, dacă un cetățean european sau din Australia vine și își face analizele la un laborator acreditat, buletinul e recunoscut peste tot în lume”, mai explică președintele RENAR. Ce presupune îndeplinirea tuturor standardelor? În primul rând, multă rigorare. „Un laborator trebuie să-și etaloneze echipamentele. RENAR nu acceptă decât anumite rute de transabilitate, care sunt trecute în politică, fiindcă noi trebuie să avem încredere că sunt corecte. Un laborator acreditat RENAR face etalonarea unor echipamente ale unor laboratoare pe care le acreditează RENAR”, arată  profesorul Iacobescu. Cei care doresc să-și facă investigațiile în laboratoare acreditate și să beneficieze astfel de garanția unor rezultate sigure și corecte, găsesc pe site-ul RENAR toate informațiile cu privire la unitățile acreditate și pot verifica în amănunt situația fiecărui parametru urmărit. 

Cele mai recente știri

To Top