Actualitate

APIA primeşte cererile de plată pentru intervenţiile aferente sectorului apicol 2024

Foto: iStock

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă că până la data de 31 iulie 2024 inclusiv, se pot depune cererile de plată şi documentele doveditoare pentru intervenţiile aferente sectorului apicol 2024 din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului alocat pentru anul 2024 este de 12.163.260 euro, din care 50% contribuţia Uniunii Europene şi restul de la bugetul de stat.

”Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că până la data de 31 iulie 2024 inclusiv, pot depune cererile de plată şi documentele doveditoare pentru intervenţiile aferente sectorului apicol 2024 din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat”, anunţă APIA.

Solicitanţii depun o singură cerere de plată la Centrele APIA, direct sau prin intermediul persoanei împuternicite notarial/reprezentantul legal, însoţită de documentele justificative. Formularele cererilor de plată pot fi printate de pe site-ul APIA.

Totodată, APIA pune la dispoziţia beneficiarilor formularistica şi documentaţia necesare implementării intervenţiilor aferente sectorului apicol.

Cheltuielile aferente intervenţiilor apicole se realizează de către solicitanţi în perioada 1 ianuarie – 31 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Solicitanţii care au efectuat achiziţii de produse/servicii înainte de publicarea în M.O.F 538 din 10.06.2024 a O.M.A.D.R. nr.228/2024, trebuie să respecte condiţiile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului “Sprijin financiar pentru intervenţiile aferente sectorului apicol din cadrul planului strategic PAC 2023-2027 ” ISA-PS 2023, ediţia I, care poate fi consultat pe site APIA.

Valoarea sprijinului alocat pentru anul 2024 este de 12.163.260 euro, din care 50% contribuţia Uniunii Europene şi 50% contribuţia României, de la bugetul de stat.

Pentru plăţile anului 2024 cursul de schimb este stabilit la valoarea de 4,9756 lei.

Plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA după controlul administrativ al tuturor cererilor de plată, controlul la faţa locului, centralizarea sumelor eligibile în vederea încadrării în cuantumul unitar planificat şi plafonul alocat pentru fiecare intervenţie accesată conform PS PAC 2023-2027 şi stabilirea sumei eligibile la plată a fiecărei cereri de plată.

Solicitanţii trebuie să păstreze şi să arhiveze toate documentele care au legătură cu intervenţiile aferente sectorului apicol 2023-2027 pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la întocmirea acestora.

Pe site-ul APIAîn cadrul secţiunii: Măsuri de piaţă – Apicultură – Anul 2024, se regăsesc informaţii detaliate privind intervenţiile aferente sectorului apicol din cadrul planului strategic PAC 2023-2027 pentru anul 2024.

Cele mai recente știri

To Top