Actualitate

Boston Consulting Group: Aproximativ 500 de români deţin o avere personală cuprinsă între 20 de milioane şi peste 100 de milioane de dolari

Foto: iStock

Aproximativ 500 de români deţin o avere personală cuprinsă între 20 de milioane şi peste 100 de milioane de dolari, conform studiului Boston Consulting Group. Averea financiară globală a scăzut în anul 2022 pentru prima dată în ultimii 15 ani, cu 4%, ajungând la 255 trilioane de dolari, dar se preconizează că va reveni anul acesta şi va continua să crească în următorii cinci ani la ritmul înregistrat înainte de atacul Rusiei asupra Ucrainei. Spre comparaţie, în România, valoarea activelor reale a crescut cu 6%, la 200 de miliarde de dolari, la un ritm uşor mai lent decât rata medie de creştere anuală de 7% înregistrată în ultimii 10 ani.

Spre deosebire de averea financiară, valoarea activelor reale, care includ active imobiliare, bunuri durabile, artă şi metale preţioase, a crescut anul trecut, la un ritm de 5,5%, ajungând la 261 trilioane de dolari la nivel global.

Averea globală absolută a crescut cu un procent în ansamblu, ajungând la 516 trilioane de dolari anul trecut.

”În România, există aproximativ 500 de persoane care deţin o avere financiară individuală cuprinsă între 20 de milioane şi peste 100 de milioane de dolari, clasându-se la nivel global ca fiind persoane cu valoare financiară ridicată şi extrem de ridicată. În acelaşi timp, averea financiară individuală a majorităţii covârşitoare a populaţiei (15.8 milioane de cetăţeni) nu depăşeşte 250.000 de dolari”, conform Raportului Global de Avere 2023 al firmei de consultanţă în management Boston Consulting Group (BCG).

În scopul cercetării efectuate, care include România, BCG a folosit date bazate pe sistemul global de conturi naţionale (SNA), obţinute de la băncile centrale şi băncile comerciale.

Conform acestor date, aproximativ 36.500 de români deţin active financiare cu valoare cuprinsă între 250.000 şi 1 milion de dolari, în timp ce aproximativ 10.200 de români deţin active financiare în valoare cuprinsă între 1 şi 20 de milioane de dolari. 400 de români deţin între 20 de milioane şi 100 de milioane de dolari, iar 100 de români, consideraţi persoane cu avere financiară extrem de ridicată, deţin peste 100 de milioane de dolari.

„Împărţirea averii financiare în România arată o imagine interesantă şi bipolarizată, care este mai sănătoasă şi mai egalitară, în sensul că aproximativ 50% din averea financiară totală este deţinută de cei cu mai puţin de 250 de mii de dolari, în timp ce la nivel global această cifră este doar de 32%. În acelaşi timp, în România există o concentrare a bogăţiei în rândul persoanelor extrem de bogate, respectiv cele care au o avere financiară de peste 20 de milioane de dolari. Aceştia deţin 23% din averea financiară totală din România, faţă de 13% la nivel global”, a declarat Krisztian Horvath, partener şi director asociat pentru Managementul Averii la BCG.

Averea financiară personală netă în România a crescut în perioada 2017 – sfârşitul anului 2022, la o rată anuală de 10,5%, ajungând la 200 de miliarde de dolari, şi este aşteaptat să crească la o rată anuală de aproximativ 7% până în 2027, depăşind atât rata de creştere a Europei de Est, cât şi cea globală.

Procentul României, în averea financiară totală a regiunii Europei Centrale şi de Est, a fost de 5%, la sfârşitul anului 2022.

”Este important să subliniem că, în funcţie de clasele de active, averea financiară nu include aşa-numitele active reale, în special imobiliarele, bunurile de consum durabile, cum ar fi maşinile sau bărcile, sau aurul şi alte metale preţioase non-monetare”, arată compania.

În ceea ce priveşte activele reale, adică proprietăţile imobiliare, bunurile de consum durabile, aurul şi alte metale preţioase non-monetare, valoarea acestei clase de active a crescut în România între 2017 şi 2022 la o rată anuală de 3,4%, ajungând la aproximativ 200 de miliarde de dolari, conform datelor analizate de BCG.

„România se remarcă şi prin ponderea ridicată a altor active financiare, respectiv 19%, faţă de media Europei de Est de 7% şi faţă de media globală de 2%, ceea ce trasează sarcini pentru sistemul de intermediere financiară de a canaliza aceste active către clase de active mai controlabile şi mai transparente. În acelaşi timp, depozitele şi numerarul reprezintă 40% din averea totală a populaţiei României, sub nivelurile Europei de Est, dar peste rata globală de 30%. Într-un astfel de mediu cu inflaţie ridicată, aceasta ar putea duce la pierderi ale valorii reale a averii personale,” a mai declarat domnul Horvath.

Anul trecut, averea financiară a persoanelor a scăzut la nivel global pentru prima dată în ultimii 15 ani. Primul declin pe piaţa globală a averii financiare, de la criza din 2008, a venit după o creştere de 10% în valoare, în 2021, una dintre cele mai mari din ultimele decenii. La nivel global, a scăzut cu 4%, iar în România a scăzut cu 1%. Cauzele declinului la nivel global au fost inflaţia şi creşterea ratelor dobânzilor, rezultatele slabe pe pieţele de capital, care au fost o consecinţă a incertitudinilor geopolitice cauzate de războiul din Ucraina. Averea financiară globală a însumat 255 trilioane de dolari anul trecut, iar declinul din 2022 se aşteaptă să fie de scurtă durată, deoarece se preconizează că averea va creşte cu 5%, ajungând la 267 trilioane de dolari.

Printre aspectele interesante ale anului 2022 menţionăm o creştere de 6.2% a valorii numerarului şi depozitelor personale, datorită unei abordări mai conservatoare privind riscurile în investiţii.

La nivel global, valoarea activelor reale, care include proprietăţile imobiliare, bunurile de consum durabile şi artaă, a crescut cu 5.5% la 261 trilioane de dolari anul trecut. Astfel, averea globală absolută a crescut la 516 trilioane de dolari în 2022, o creştere de 1% faţă de 2021.

Până la sfârşitul anului 2025, se estimează că Hong Kong va depăşi Elveţia, ca cel mai mare centru bancar privat din lume, datorită unei rate ridicate de creştere a activelor aflate în administrare.

Singapore devine, de asemenea, un concurent puternic, fiind văzută ca o poartă sigură către regiunea Asia-Pacific. Emiratele Arabe Unite au atras active din diverse regiuni, inclusiv Asia-Pacific şi Europa de Est, şi se preconizează că vor înregistra o creştere sănătoasă de 10% în averea lor financiară, în următorii cinci ani.

Anul trecut, averea financiară a continuat să crească în Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, Africa şi America Latină, dar a scăzut în America de Nord şi Europa. În plus, aşa cum se întâmplă adesea în contextul incertitudinilor macroeconomice, averea în jurisdicţii offshore a crescut cu 4.8% în 2022, ajungând la 12 trilioane de dolari la nivel global.

Averea financiară este definită ca fiind averea totală, excludând activele reale şi datoriile deţinute de adulţi (18+).

Averea investiţională este definită ca fiind avere financiară, excludând asigurările de viaţă şi pensiile, precum şi capital nelistat şi alte active.

Averea financiară este împărţită în cinci clase de active – numerar şi depozite, obligaţiuni, acţiuni şi fonduri mutuale, asigurări de viaţă şi pensii şi altele.

Segmente de avere: Averea financiară este împărţită în şase segmente – retail: 0-0.25 milioane de dolari, înstărit: 0.25-1 milion de dolari, persoane cu avere ridicată inferioară: 1-5 milioane de dolari şi 5-20 milioane de dolari, persoane cu avere ridicată superioară: 20-100 milioane de dolari şi persoane cu avere extrem de ridicată: peste 100 de milioane de dolari.

Averea transfrontalieră este definită ca fiind averea financiară deţinută într-o jurisdicţie diferită de cea a rezidenţei.

Activele reale includ proprietăţi imobiliare, bunuri de consum durabile şi obiecte valoroase precum aurul şi alte metale preţioase evaluate la preţurile curente.

Datoriile includ împrumuturile cu cardul de credit, împrumuturile ipotecare şi alte împrumuturi pe termen scurt şi lung.

Cele mai recente știri

To Top