Consultanță

Cantitățile scutite de taxe ce pot fi importate în bagajul personal al călătorilor

Foto: iStock

Ca regulă generală, se cunoaște că în momentul în care o societate din Uniunea Europeană efectuează un import de bunuri provenite de la furnizori din state terțe, cum ar fi cei din China, importatorul are obligația să efectueze punerea în liberă circulație a mărfurilor și să plătească obligațiile vamale. Se datorează taxe vamale și TVA.

Nivelul taxelor vamale îl regăsim într-o bază de date deținută de autoritățile vamale ale fiecărui stat membru, denumită TARIC, iar nivelul taxelor vamale este identic în întreaga Uniune Europeană. Din punctul de vedere al TVA, cotele de TVA diferă de la stat membru la stat membru, într-unele state, cum ar fi România, se plătește TVA la momentul importului, condiție pentru depunerea declarației vamale de import sau în alte state membre, cum ar fi Olanda, nu este obligat importatorul la plata TVA, ci se aplică o măsură de simplificare numită taxare inversă, respectiv TVA se colectează la momentul revânzării bunurilor pe teritoriul respectivului stat.

 În cazul importurilor cu valoare semnificativă, și persoanele fizice au obligația plății respectivelor obligații fiscale. Cu toate acestea, există excepții privind introducerea pe teritoriul Uniunii Europene a unor bunuri regăsite în bagajele călătorilor ce se întorc din state terțe. Condițiile de scutire le analizăm în continuare.

Ordinul Autorității Vamale Române nr. 476/2023 reglementează noțiunea de import de bunuri cu caracter ocazional, efectuate de persoane fizice, când acestea revin pe teritoriul României din state terțe și beneficiază de scutirea de TVA, respectiv de accize, pentru bunuri proprietate personală aflate în bagajul călătorului, când bunurile nu au o destinație comercială. Potrivit art. 293 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 395 alin. (7) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA persoanele fizice ce intră pe teritoriul Uniunii Europene cu bunuri ce au caracter necomercial, pentru loturile mici. 

Ordinul nr. 476/2023 stabilește că sunt bunuri ocazionale, cu caracter necomercial, bunurile aflate în bagajele personale ale călătorilor, dacă frecvența introducerii în România a acestor bunuri este mai mare de perioada de 7 zile între 2 introduceri, pentru același călător.

Nu se consideră introduceri ocazionale de bunuri, acele bunuri aflate în bagajul călătorilor ce provin din state terțe, dacă:

 • Frecvența introducerii reprezintă mai multe introduceri într-o zi;
 • Același călător introduce bunuri pe teritoriul României provenite din state terțe, într-o perioadă mai scurtă de 7 zile față de introducerea anterioară;
 • În aceste două situații, la introducerea bunurilor pe teritoriul României, călătorul datorează TVA de plată pentru aceste bunuri importate, iar dacă bunurile sunt din categoria bunurilor accizabile, se va datora și plata accizelor.

Informații de reținut

Aceste loturi mici cu caracter necomercial sunt enumerate cantitativ de art. 2 din Directiva nr. 79/2006 privind importuri scutite de taxe, iar cantitățile pe fiecare import sunt:

 1. a) maximum 50 de țigări;
 2. b) maximum 25 de țigarete;
 3. c) maximum 10 bucăți trabuc;
 4. d) maximum o sticlă de până la un litru de băuturi alcoolice;
 5. e) maximum 50 g de parfum;
 6. f) maximum 0,25 litri apă de toaletă;
 7. g) maximum 500 gr cafea;
 8. h) maximum 100 gr ceai.

 

În concluzie, pentru introducerea în Uniunea Europeană a bunurilor în cantitățile mai sus descrise de către un călător persoană fizică, respectăm și nu datorăm taxe fiscale în cantitățile de mai sus. În cazul în care se depășesc aceste cantități, când ne întoarcem din călătorii în state terțe trebuie să ne oprim la acel ghișeu unde scrie „Vamă” și să declarăm cantitățile ce exced. Desigur, vom plăti și respectivele taxe.

Cele mai recente știri

To Top