Actualitate

Care sunt cele mai mari riscuri care pot afecta România în următorii 10 ani

Riscurile geopolitice rămân pe primul plan în rândul riscurilor care pot afecta România pe un orizont de 10 ani, în special dezinformarea, conflictele armate între state precum şi atacurile cibernetice, consideră analiştii Asociaţiei CFA România.

„Ulterior şocului fiscal din ianuarie, care a redus încrederea în economie, în februarie încrederea în economie a revenit către trendul din a doua parte a anului anterior. În privinţa riscurilor pe un orizont de 10 ani, pe primul plan rămân tot riscurile geopolitice, în special dezinformarea, conflictele armate între state precum şi atacurile cibernetice”, a declarat Adrian Codirlaşu, CFA, vicepreşedinte al Asociaţiei CFA România, potrivit unui comunicat de presă.

În exerciţiul din luna februarie a fost continuat sondajul privind riscurile care pot afecta România, însă de data aceasta orizontul a fost de 10 ani. Conform răspunsurilor participanţilor, după riscurile geopolitice, pe al doilea loc sunt plasate riscurile economice, iar dintre acestea se remarcă riscul de lipsă de forţă de muncă precum şi riscul de ne-sustenabilitate a datoriei publice. Riscurile climatice sunt încă plasate pe ultimul loc, fiind în creştere puternică în ceea ce priveşte intensitatea. Dintre acestea se remarcă riscul de climă extremă precum şi poluarea, se precizează în comunicatul CFA România.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei a crescut în luna februarie cu 8,6 puncte, până la valoarea de 60,7 puncte, situaţie care s-a datorat majorării ambelor componente ale indicatorului.

Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (martie 2025) a scăzut marginal faţă cea înregistrată în exerciţiul anterior şi s-a situat la valoarea medie de 5,46%, cea mai mică valoare din noiembrie 2021. În acelaşi timp, peste 83% dintre participanţi anticipează o reducere a ratei inflaţiei în următoarele 12 luni.

În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, peste 83% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar restul o stagnare. Astfel, valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0029 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului anticipat este 5,0500 lei pentru un euro.

Referitor la evoluţia preţurilor proprietăţilor rezidenţiale în oraşe, cea mai mare parte dintre participanţi, 54%, anticipează o stabilitate în următoarele 12 luni. De asemenea, 58% dintre participanţi consideră că preţurile actuale sunt supraevaluate, în timp ce 38% consideră că acestea sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2024 este anticipat (valoarea medie a anticipaţiilor) la 5,5% (valoare în creştere faţă de exerciţiul anterior), iar anticipaţiile de creştere economică s-au redus şi se situează la 2,5%.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 52% în următoarele 12 luni.

Sondajul este realizat lunar de Asociaţia CFA România, de peste 12 ani, şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni iar participanţii sunt membri ai Asociaţiei CFA România şi candidaţii pentru nivelurile II şi III ale examenului CFA.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) şi 100 (încredere deplină în economia românească) şi este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la condiţiile curente (referitoare la mediul de afaceri şi piaţă muncii) şi anticipaţiile pentru un orizont de timp de un an pentru mediul de afaceri, piaţă muncii, evoluţia venitului personal la nivel de economie şi evoluţia averii personale la nivel de economie.

Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează şi anticipaţiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflaţiei, ratele de dobânda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET şi condiţiile macroeconomice globale.

Asociaţia CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). Asociaţia CFA România este una dintre cele peste 170 de societăţi membre ale CFA Institute iar în prezent are peste 250 de membri, deţinători ai titlului de Chartered Financial Analyst.

Cele mai recente știri

To Top