Actualitate

CE: Noul regulament privind metanul va contribui la reducerea emisiilor nocive generate de combustibilii fosili

Posted on

Foto: iStock

Comisia Europeană a salutat, luni, adoptarea primului act legislativ european care vizează monitorizarea şi reducerea în mod eficace a emisiilor de metan din sectorul energetic în Europa şi în întreaga lume, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

Adoptarea acestui act legislativ marchează o nouă etapă în implementarea Pactului verde european şi reflectă hotărârea Europei de a aborda problema emisiilor pe plan intern şi internaţional.

Acest nou regulament obligă industria europeană a gazelor fosile, a petrolului şi a cărbunelui să măsoare, să monitorizeze, să declare şi să verifice în mod corespunzător emisiile sale de metan, în conformitate cu cele mai înalte standarde de monitorizare, şi să ia măsuri pentru reducerea acestor emisii. El interzice degazificarea şi arderea la faclă în sectoarele petrolului şi gazelor, cu excepţia unor circumstanţe inevitabile, în special din motive de siguranţă.

Întrucât Europa continuă să importe cea mai mare parte a energiei fosile pe care o consumă, acest regulament va aborda, de asemenea, emisiile de metan provenite din combustibilii fosili importaţi.

Regulamentul va introduce în mod progresiv cerinţe mai stricte pentru a asigura faptul că exportatorii aplică treptat aceleaşi obligaţii de monitorizare, de declarare şi de verificare ca şi operatorii din UE.

De asemenea, Comisia va institui un instrument de monitorizare a emiţătorilor de metan la nivel mondial şi un mecanism de alertă rapidă pentru evenimentele cu emisii ridicate, cu scopul de a face schimb de informaţii cu privire la amploarea, recurenţa şi localizarea surselor cu emisii ridicate de metan din UE şi din afara acesteia. Datorită acestui instrument, Comisia va putea solicita rapid informaţii cu privire la măsurile luate de ţările în cauză pentru a combate aceste scăpări de emisii.

Cele mai citite știri

Exit mobile version