Actualitate

Comisia Europeană solicită României să transpună integral şi corect dispoziţiile Directivei privind lucrătorii sezonieri

ue uniunea europeana
Foto: iStock

Comisia Europeană a iniţiat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor şi a trimis scrisori către România, Spania, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Suedia şi Finlanda prin care le-a comunicat că nu au transpus integral toate dispoziţiile Directivei privind lucrătorii sezonieri (Directiva 2014/36/UE), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Directiva menţionată urmăreşte să asigure norme echitabile şi transparente pentru admiterea în UE a lucrătorilor sezonieri din ţări terţe, garantându-li-se condiţii de muncă şi de trai decente, drepturi egale şi un grad suficient de protecţie împotriva exploatării în întreaga Uniune. Asigurarea respectării depline a Directivei privind lucrătorii sezonieri este o condiţie prealabilă importantă pentru atragerea lucrătorilor de care este nevoie pentru munca sezonieră în UE şi ar putea contribui şi la reducerea migraţiei ilegale.

Comisia monitorizează transpunerea acestei directive în legislaţia naţională de către statele membre. Comisia a iniţiat primul set de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în aprilie 2023, trimiţând scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Germaniei, Estoniei, Greciei, Italiei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei şi Luxemburgului.

În decembrie 2023, a fost iniţiat al doilea set de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, fiind trimise scrisori de punere în întârziere Cehiei, Franţei, Croaţiei, Ungariei, Maltei, Ţărilor de Jos, Austriei şi Poloniei.

Comisia consideră că Spania, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda şi Suedia au transpus şi/sau au pus în aplicare incorect unele obligaţii din cadrul directivei. În consecinţă, Comisia a trimis acestor state o scrisoare de punere în întârziere, iar ţările au la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi a remedia deficienţele identificate de Comisie. Dacă nu primeşte un răspuns satisfăcător, Comisia Europeană poate decide să trimită acestor ţări un aviz motivat.

Cele mai recente știri

To Top