Actualitate

Consiliul European a adoptat concluziile cu privire la viitorul politicii industriale

Posted on

Foto: iStock

Consiliul European a adoptat, vineri, concluziile privind „O industrie europeană competitivă – motor al viitorului nostru verde, digital şi rezilient”, în care este analizată situaţia sectorului industrial al UE, sunt explorate modalităţi de îmbunătăţire a inovării, a accesului la finanţare şi a mediului de afaceri pentru producători şi sunt propuse principiile elementare care să stea la baza unei viitoare politici industriale a UE, informează un comunicat de presă.

„Obiectivele ambiţioase ale Uniunii privind poziţia de lider în domeniul digital şi neutralitatea climatică oferă oportunităţi importante de consolidare a poziţiei de lider în sectorul industrial şi de creare de locuri de muncă de înaltă calitate. În perspectiva începerii următorului mandat al Comisiei Europene, acum este momentul să punem bazele unei politici industriale europene şi să oferim orientări cu privire la calea de urmat către un nou pact pentru competitivitatea europeană”, a declarat ministrul flamand al economiei, Jo Brouns.

Concluziile Consiliului consideră că inovarea este forţa motrice a competitivităţii europene. În acest sens, concluziile solicită identificarea unui număr limitat de priorităţi strategice în cadrul politicii de cercetare şi inovare industrială a UE. O sarcină esenţială pentru viitoarea Comisie va fi aceea de a încerca să reducă „paradoxul inovării” (şi anume, faptul că cunoştinţele nu se traduc întotdeauna în produse şi servicii comercializabile).

Finanţarea este considerată, de asemenea, un element esenţial al politicii industriale a UE. Prin urmare, concluziile analizează modalităţile de stimulare a instrumentelor de finanţare private şi publice, menţinând în acelaşi timp politicile în domeniul concurenţei şi al ajutoarelor de stat. Pentru a îmbunătăţi finanţarea, printre altele, concluziile solicită promovarea uniunii pieţelor de capital şi utilizarea organismelor şi a instrumentelor existente, cum ar fi Banca Europeană de Investiţii, politica de coeziune, proiectele importante de interes european comun (PIIEC) şi programul InvestEU.

Concluziile Consiliului subliniază necesitatea stabilirii condiţiilor adecvate pentru ca industria să aibă succes. Printre acestea se numără funcţionarea corespunzătoare a pieţei unice, un cadru de reglementare clar care facilitează investiţiile, protejând în acelaşi timp concurenţa, o piaţă a energiei care oferă energie durabilă, sigură şi la preţuri accesibile, o forţă de muncă bine pregătită şi cu înaltă calificare, o politică comercială deschisă şi ambiţioasă, standarde, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi valorificarea cunoştinţelor.

În sfârşit, concluziile solicită o politică industrială europeană cuprinzătoare, care să fie în conformitate cu priorităţile verzi şi digitale ale Uniunii pentru 2030. Viitorul cadru de politică industrială al Europei ar trebui să se întemeieze pe instrumente bazate pe dovezi, pe indicatori, pe principii bazate pe piaţă şi pe previziuni şi constatări economice de bază. De asemenea, acesta ar trebui să integreze cele mai recente rezultate economice într-o analiză a politicii industriale şi să includă factorii de mediu, de durabilitate, de rezilienţă şi sociali în modelele sale de referinţă, pentru a identifica potenţiale pieţe strategice de creştere viitoare. Viitoarea politică industrială a UE ar trebui să se bazeze pe actuala Strategie industrială a UE din 2020, pe actualizarea sa din 2021, pe Planul industrial al Pactului verde şi pe programul de politică privind deceniul digital şi ar trebui, de asemenea, să ţină seama de legislaţia recentă, cum ar fi Actul privind cipurile, Actul privind materiile prime critice şi Regulamentul privind industria „zero net”.

Concluziile Consiliului adoptate astăzi invită următoarea Comisie să facă din politica industrială un element-cheie al agendei sale pentru următorul mandat legislativ. Concluziile prezintă elementele pe care statele membre ar dori să le vadă incluse într-un viitor cadru de politică industrială europeană care să fie cuprinzător, orientat spre viitor şi proactiv.

Cele mai citite știri

Exit mobile version