Opinii

Cooperativa agricolă, cel mai avantajos instrument de fiscalizare a veniturilor

cooperativa agricola
Foto: iStock

Începând cu anul 2023 s-a înăsprit regimul fiscal al microîntreprinderilor, fapt pentru care vă propunem analiza unei noi forme de organizare, o persoană juridică ce poate să desfășoare activități în agricultură, în industria prelucrătoare și chiar în unele domenii de activitate – transport și depozitare. Această persoană juridică poartă denumirea de „cooperativă agricolă” și, cu siguranță, nu are nimic cu CAP-ul de altădată.

Probabil, este cea mai avantajoasă formă de fiscalizare a veniturilor obținute de aceasta și, cu titlu de exemplificare, amintim că o operativă agricolă nu poate să fie microîntreprindere, ci doar plătitoare de impozit pe profit. 

Avantajul fiscal este că o cooperativă agricolă este scutită pentru 5 ani de la înființare de plata impozitului pe profit, iar pe lângă această scutire de impozit mai sunt multiple facilități fiscale ce sunt reglementate de Legea nr. 566/2004 privind cooperativele agricole cu modificări ulterioare.

O cooperativă agricolă reprezintă „o asociație autonomă” de persoane fizice și juridice ce are personalitate juridică prin înmatricularea la Registrul Comerțului. Are un număr nelimitat de membri cu capitalul social variabil. Se poate profesa în secţiunea A «Agricultură, silvicultură şi pescuit», diviziunea 01 sau secţiunea C «Industria prelucrătoare», diviziunea 10, 11, 12 sau secţiunea H «Transport şi depozitare», diviziunea 52. Cooperativele agricole pot fi de gradul 1, 2 şi 3.

Cooperativa agricolă se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe baza actului constitutiv încheiat sub semnătură privată şi atestat de avocat, care cuprinde decizia de asociere, lista membrilor fondatori, cu valoarea părţilor sociale subscrise de fiecare, însoţit de statut.

Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 500 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, de minimum 10.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, şi minimum 50.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 3, fiind compus din părţi sociale subscrise la aderare şi vărsate potrivit actului constitutiv.

Aspecte privind contabilitatea și fiscalitatea cooperativei:

  1. cooperativă agricolă conduce contabilitatea conform OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea sau poate opta pentru IFRS;
  2. cooperative agricole au calitate de persoană impozabilă din perspectiva TVA și la depășirea plafonului de 300.000 lei cifră de afaceri trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA;
  3. și la cooperativă se constituie rezerva legală;
  4. profitul net se distribuie sub formă de dividende (denumirea generică este de dividende) urmând o procedură specifică în sensul că procentul de 20% din dividende se acordă proporțional cu activitatea depusă, iar restul proporțional cu deținerea participațiilor în capitalul social.

Membrii cooperatori beneficiază de următoarele facilități fiscale reglementate de art. 76 din Legea nr. 566/2004 cu modificări ulterioare:

  1. Dacă membrii cooperatori sunt persoane fizice ce desfășoară activități independente sub orice formă de organizare (PFA, II, IF) beneficiază de scutirea la impozitul pe venit pentru producția valorificată prin cooperativa agricolă respectivă;
  2. Dacă membrul este microîntreprindere beneficiază la scutirea la plată a impozitului pe venitul microîntreprinderii pentru producția valorificată prin cooperativa agricolă de producție;
  3. Nu se datorează impozitul pe clădiri și terenurile utilizate de membrii pentru producția valorificată prin cooperativă;
  4. Membrii persoane fizice ce dau terenurile în arendă la cooperativă nu datorează la plată impozitul pe venitul din arendă;
  5. Procedura efectivă de acordare a facilităților este aprobată printr-un ordin comun – Ministerul Agriculturii nr. 190/1157 din 2021.

În concluzie, dacă deținem terenuri agricole sau vrem să avem o inițiativă de prelucrare a terenurilor agricole prin arendarea acestora de la proprietari, putem utiliza această formă de organizare – înființarea unei cooperative agricole având în vedere aceste multiple facilități fiscale.

Cele mai recente știri

To Top