Actualitate

Curtea de Conturi Europeană a descoperit cheltuieli neconforme care se ridică la un total de 14 miliarde de euro

Cheltuieli UE neconforme în valoare de 14 miliarde de euro au fost raportate, pentru toate domeniile, între 2014 şi 2022, iar recuperarea acestor bani este un element esenţial al integrităţii financiare a Uniunii Europene şi al sistemului său de control intern, se arată într-un comunicat al Curţii de Conturi Europene (ECA).

„Auditorii Uniunii Europene au constatat că, deşi Comisia Europeană asigură înregistrarea corectă şi promptă a cheltuielilor neconforme, recuperarea banilor respectivi durează adesea prea mult. În cazul fondurilor pentru agricultură gestionate în comun, pentru care responsabilitatea primară revine statelor membre, ratele de recuperare sunt în general scăzute. Există însă diferenţe considerabile de la o ţară UE la alta. Între 2014 şi 2022, au fost raportate, pentru toate domeniile, cheltuieli UE neconforme (bani cheltuiţi necorespunzător) în valoare de 14 miliarde de euro. Recuperarea acestor bani este un element esenţial al integrităţii financiare a Uniunii Europene şi al sistemului său de control intern”, se precizează în documentul citat.

Recuperarea fondurilor UE este procesul prin care se solicită rambursarea totalităţii sau a unei părţi a sumelor plătite unei organizaţii de punere în aplicare sau unui beneficiar pentru că s-a constatat ulterior că respectivii nu au respectat cerinţele de finanţare stabilite de UE. Problema este că, odată banii plătiţi, recuperarea lor durează adesea foarte mult şi uneori chiar eşuează, subliniază Curtea de Conturi Europeană care precizează, de asemenea, că a observat că, de regulă, trec între 14 şi 23 de luni de la încheierea activităţilor finanţate până la emiterea unei cereri de rambursare.

Ulterior, mai este nevoie de alte 3-5 luni înainte ca banii să fie efectiv recuperaţi.

Fondurile la a căror recuperare se renunţă pur şi simplu reprezintă între 1% şi 8%.

„Nu ar trebui precupeţit niciun efort atunci când vine vorba de recuperarea cât mai rapid a banilor de la UE cheltuiţi necorespunzător. UE are această responsabilitate faţă de contribuabili şi orice eşec în a recupera banii riscă să submineze încrederea cetăţenilor UE”, a declarat Jorg Kristijan Petrovic, membrul Curţii responsabil de acest audit.

Potrivit Raportului anual pe 2022 al Curţii de Conturi Europene, rata cheltuielilor neconforme a reprezentat, în perioada 2021-2022, între 3% şi 4,2% din buget. Altfel, recuperarea eficace a fondurilor devine o problemă din ce în ce mai presantă.

Totuşi, pentru că doar 20% din buget este gestionat direct de Comisia Europeană, eliminarea erorilor şi recuperarea fondurilor respective se pot dovedi problematice, precizează sursa.

Auditorii au constatat că principalele probleme legate de recuperarea fondurilor supuse gestiunii directe sau gestiunii indirecte îşi au rădăcina în intervalul de timp lung care se scurge între identificarea unei nereguli financiare şi emiterea ordinului de recuperare. De asemenea, s-a constatat că, în domeniul acţiunilor externe, informaţiile referitoare la impactul unor cheltuieli neconforme sunt incomplete.

Pentru a îmbunătăţi viteza recuperărilor în domeniul acţiunilor externe, auditorii au recomandat să se reducă nu numai timpul necesar pentru constatarea cheltuielilor neconforme, ci şi perioada care trece înainte să fie lansate procedurile de recuperare. În acest sens, ei au sugerat să se îmbunătăţească planificarea activităţii de audit şi examinarea impactului financiar al cheltuielilor neconforme cu caracter sistematic. De asemenea, auditorii au recomandat ca stimulentele care au existat în ciclul precedent de finanţare să fie reintroduse pentru a încuraja statele membre să procedeze la recuperările fondurilor în domeniul agriculturii.

În ciclul precedent, statele membre erau obligate să ramburseze la bugetul UE jumătate din fondurile pe care nu au reuşit să le recupereze într-o perioadă de 4-8 ani. Totodată, auditorii au recomandat Comisiei să pună la dispoziţie date anuale exacte şi complete cu privire la cheltuielile pentru care s-au constatat neconformităţi şi să explice ce măsuri s-au luat pentru corectarea acestora, astfel încât procesul să poată fi îmbunătăţit în viitor.

Comisia Europeană nu cheltuieşte direct întregul buget al UE. Aproximativ 70% din buget este gestionat împreună cu statele membre, 20% este gestionat direct, iar 10% se află în gestiune indirectă, asigurată de alte organizaţii internaţionale sau de ţări terţe, a explicat Curtea în comunicat. Responsabilităţile Comisiei în acest domeniu depind de tipul metodei de gestiune şi de domeniul de politică al bugetului UE.

În ceea ce priveşte gestiunea directă şi cea indirectă, Comisia este cea responsabilă de identificarea şi înregistrarea cheltuielilor neconforme şi apoi de recuperarea fondurilor. În cadrul gestiunii partajate, Comisia deleagă statelor membre responsabilitatea pentru înregistrarea şi recuperarea cheltuielilor neconforme, dar păstrează răspunderea finală pentru furnizarea unei asigurări.

Dacă fondurile UE nu sunt cheltuite aşa cum prevede legea, ele sunt considerate cheltuieli neconforme. Cheltuielile neconforme au reprezentat 4,2% din bugetul pe 2022. Toate aceste fonduri sau o parte din ele ar putea fi eligibile pentru recuperare, fie direct de către Comisie, fie de către statul membru sau organismul iniţial responsabil pentru ele.

În raportul său, Curtea de Conturi Europeană examinează cum este gestionat procesul de recuperare şi cât este el de eficace. Totodată, Curtea formulează recomandări de îmbunătăţire a procesului.

Cele mai recente știri

To Top