Actualitate

Firmele pot depune cereri de finanţare pentru programul ConstructPlus începând de luni

Cererile de finanţare pentru programul ConstructPlus se vor depune începând de luni, 8 aprilie, sesiunea urmând să fie deschisă timp de 30 de zile, până miercuri, 8 mai, informează Ministerul Economiei.

Astfel, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), dar şi întreprinderile mari, cu personalitate juridică, vor putea aplica pentru obţinerea de granturi în scopul înfiinţării şi/sau dezvoltării capacităţilor de producţie pentru materiale de construcţie.

„Pentru verificarea eligibilităţii şi analiza dosarului cererii de finanţare, aplicanţii vor transmite situaţiile financiare anuale aprobate, aferente perioadei 2020-2022, fiind exceptate de la această obligaţie firmele nou-înfiinţate”, se menţionează în comunicat.

Documentaţia va cuprinde, astfel, situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, contul de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate, precum şi dovada depunerii acestora la ANAF.

Totodată, referitor la situaţiile financiare ale întreprinderilor aflate în activitate, se va verifica dacă acestea au o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare de 0, în unul din ultimii 3 ani fiscali (2020-2022). Mai mult, se va analiza dacă aceste întreprinderi deţin capitaluri proprii pozitive la finalul ultimului exerciţiu financiar încheiat (2022).

„Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative, se vor transmite la Registratura MEAT (Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucureşti), fiind necesară următoarea menţiune pe plic: Direcţia Politici Industriale şi Finanţări pentru Industrie – OUG nr. 68/2023”, se menţionează în comunicat.

Programul ConstructPlus îşi propune reducerea deficitului comercial provenit din importul de materiale de construcţii, stimularea investiţiilor în judeţele mai puţin dezvoltate, creşterea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii. Bugetul alocat pentru anul curent este echivalentul în lei a 149 de milioane de euro.

Cele mai recente știri

To Top