Transporturi

INS: Aproape 70 milioane tone mărfuri au fost încărcate/descărcate în porturile în care sunt operate nave maritime, în 2023

Foto: iStock

Mărfurile încărcate şi descărcate în porturile în care sunt operate nave maritime au totalizat 69,25 milioane tone în anul 2023, iar în trimestrul IV al anului trecut au fost înregistrate 20,036 milioane tone, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

Transportul de containere a însumat 830.000 TEU la nivelul anului 2023 şi 219.000 TEU în trimestrul IV.

În transportul pe căi navigabile interioare au fost înregistrate 32,102 milioane tone anul trecut şi 8,707 milioane tone în ultimul trimestru din 2023.

În transportul portuar maritim, volumul mărfurilor încărcate a marcat o creştere cu 36,5%, iar volumul mărfurilor descărcate a marcat o scădere cu 6,6% în 2023, iar în trimestrul IV creşterea volumului total de mărfuri încărcate şi descărcate faţă de trimestrul IV 2022 a fost cu 34,5%.

În transportul pe căi navigabile interioare s-a înregistrat o creştere cu 12,2% a valorii totale, determinată de evoluţia pozitivă înregistrată de transportul internaţional, în creştere cu 40,8%.
La nivelul trimestrului IV 2023, a fost înregistrată un avans cu 21,4% a volumului total de mărfuri transportate comparativ cu perioada similară a anului anterior.

Potrivit INS, în transportul portuar maritim, porturile în care a fost desfăşurată cea mai intensă activitate în anul 2023 au fost Constanţa, cu o pondere de 97,1%, şi Galaţi, cu o pondere de 2,1%. În cursul trimestrului IV 2023, ponderile cele mai însemnate au fost înregistrate de Constanţa, cu 97,6%, şi Galaţi cu 1,6%.

A fost transportat cu preponderenţă tipul de încărcătură Vrac solid, şi a însumat 41,958 milioane tone la nivelul anului 2023 şi 12,525 milioane tone în trimestrul IV 2023.

În anul 2023, cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate şi descărcate au fost înregistrate în relaţie cu Turcia (9,589 milioane tone) şi Egipt (4,76 milioane tone). Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spania (5,01 milioane tone) şi Grecia (2,008 milioane tone) au înregistrat cele mai mari volume de mărfuri transportate. În ceea ce priveşte trimestrul IV 2023, ponderile cele mai semnificative au fost deţinute de Turcia (2,359 milioane tone) şi Egipt (1,56 milioane tone), iar dintre statele membre UE cea mai mare pondere a fost deţinută de Spania (1,717 milioane tone).

La nivelul anului 2023, cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate, conform clasificării NST 2007, au fost: produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit în proporţie de 70,5%. În ceea ce priveşte descărcările, ponderea cea mai mare a fost deţinută de Cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale, respectiv 32,9%.

În trimestrul IV 2023 au fost încărcate cantităţi mai însemnate din: Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit, în proporţie de 71,8%, şi descărcate Cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale, 30,9%.

În portul Constanţa, cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate în anul 2023, au fost Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit în proporţie de 71,3%. Dintre mărfurile descărcate, ponderea cea mai însemnată a fost deţinută de Cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale, în proporţie de 34,0%.

În trimestrul IV 2023, pentru mărfuri încărcate, cea mai însemnată pondere a fost înregistrată de Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit, în proporţie de 72,3%, iar dintre mărfurile descărcate, ponderea cea mai însemnată a fost deţinută de Cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale, în proporţie de 31,7%.
Î
Datele INS mai arată că, în ceea ce priveşte transportul pe căi navigabile interioare, porturile în care au fost înregistrate cele mai mari cantităţi de mărfuri (valori în mii tone) au fost Constanţa, cu o pondere de 67,6% şi Galaţi, cu o pondere de 6,1%, la nivelul anului 2023, iar la nivelul trimestrului IV 2023, Constanţa, cu pondere de 70,7% şi Galaţi, cu 8,3% .

Mărfurile înregistrate în transport internaţional pe căi navigabile interioare au avut ca destinaţie sau au provenit din state membre ale Uniunii Europene în proporţie de 15% în anul 2023 şi respectiv, de 12,6% în trimestrul IV 2023. În total, Ucraina a deţinut cea mai mare pondere ca origine şi destinaţie a mărfurilor transportate în anul 2023, cu un nivel de 12,19 milioane tone.

Tipul de mărfuri pentru care au fost înregistrate cele mai însemnate cantităţi în transport internaţional pe căi navigabile interioare în anul 2023 a fost Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit, în proporţie de 45,8%, şi de 50,5% în ultimul trimestru al anului.

În transport naţional pe căi navigabile interioare au fost înregistrate cu preponderenţă Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit, în proporţie de 53,6% în anul 2023 şi 62,6% în trimestrul IV 2023.

Cele mai recente știri

To Top