Actualitate

INS: Peste 16 ,2 milioane tone mărfuri au fost încărcate/descărcate în porturile în care sunt operate nave maritime, în trimestrul I

Mărfurile încărcate şi descărcate în porturile în care sunt operate nave maritime au totalizat, în primul trimestru al acestui an, 16,232 milioane tone, iar transportul maritim de containere a însumat 201.000 TEU, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

În aceeaşi perioadă, pe căi navigabile interioare au fost transportate 8,030 milioane tone mărfuri şi 6.454 TEU.

În trimestrul I 2024, transportul portuar maritim a înregistrat o creştere cu 16,1% faţă de perioada similară din 2023. Volumul mărfurilor încărcate a marcat creştere cu 24,3%, iar volumul mărfurilor descărcate cu 6,7%.

În transportul pe căi navigabile interioare, a fost înregistrată creştere cu 16,3% a volumului total de mărfuri transportate, faţă de trimestrul I 2023.

Potrivit INS, în ceea ce priveşte transportul portuar maritim, porturile în care a fost desfăşurată cea mai intensă activitate în trimestrul I 2024 au fost Constanţa, cu o pondere de 97% şi
Galaţi, cu o pondere de 2,1%.

În perioada menţionată a fost transportat cu preponderenţă tipul de încărcătură Vrac solid, cu o pondere de 57% în totalul mărfurilor încărcate şi descărcate. Acelaşi tip de încărcătură a dominat încărcările de mărfuri (76,6%), pentru descărcări, cea mai însemnată pondere fiind înregistrată de tipul de încărcătura Vrac lichid (49,2%).

Cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate şi descărcate au fost înregistrate în relaţie cu Turcia (16,9%) şi Republica Coreea (5,9%). Dintre Statele Membre ale Uniunii Europene, Spania (5,0%) şi Grecia (2,9%) au înregistrat cele mai mari volume de mărfuri transportate.

În primele trei luni ale acestui an, cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate, conform clasificării NST 2007, au fost Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit în proporţie de 66,3% şi descărcate Cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale, respectiv 30,8%.

În portul Constanţa, cele mai însemnate cantităţi de mărfuri încărcate în trimestrul I 2024, au fost Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit în proporţie de 67,3%. Dintre mărfurile descărcate, ponderea cea mai însemnată a fost deţinută de Cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale, în proporţie de 31,6%.

Şi în transportul pe căi navigabile interioare porturile în care au fost înregistrate cele mai mari cantităţi de mărfuri au fost Constanţa, cu o pondere de 67% şi Galaţi, cu o pondere de 9,9%, la nivelul trimestrului I 2024.

Mărfurile înregistrate în transport internaţional pe căi navigabile interioare, au avut ca destinaţie sau au provenit din State Membre ale Uniunii Europene, în proporţie de 18,9%. Per total, Ucraina a deţinut cea mai mare pondere ca origine şi destinaţie a mărfurilor transportate în trimestrul I 2024, respectiv 43,4%.

În transport naţional pe căi navigabile interioare au fost înregistrate cu preponderenţă Produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit, în proporţie de 53,1%.

Cele mai recente știri

To Top