Business

Inteligenţă Artificială pentru fermierii din România. Soluțiile date de compania lui Daniel Dines

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale face un nou pas pentru sprijinirea fermierilor români care îşi doresc să acceseze fonduri europene prin implementarea platformei de automatizare de procese de business a UiPath, informează AFIR printr-un comunicat de presă.

Cu ajutorul automatizării, AFIR simplifică modalitatea de obţinere a documentelor şi autorizaţiilor necesare pentru dosarul cererii de finanţare de către fermieri. Acest demers are un impact direct asupra modului în care aceştia accesează finanţări pentru investiţii prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), oferindu-le un timp considerabil redus în procesarea dosarelor de finanţare şi, implicit, costuri mai mici pentru obţinerea şi depunerea autorizaţiilor şi avizelor necesare, se menţionează în comunicat.

„Agricultura este o prioritate strategică şi ocupă un loc extrem de important în economia României. Pentru a veni in sprijinul fermierilor români, ne concentrăm pe susţinerea dezvoltării agriculturii şi a zonelor rurale prin oferirea de finanţare şi sprijin pentru proiecte care contribuie la creşterea economică, crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor locale. Tehnologia a stat dintotdeauna la baza transformării şi a progresului şi în acest caz automatizarea bazată pe Inteligenţa Artificială (AI) joacă un rol extrem de important în accelerarea şi eficientizarea unor procese cheie pentru fermieri”, a declarat George Chiriţă, directorul general al AFIR.

În acest scop, AFIR foloseşte soluţiile de software oferite de UiPath pentru automatizarea unor procese birocratice şi cronofage. Automatizarea permite solicitarea în mod direct a unor documente instituţiilor publice. De asemenea, sprijină extragerea unor informaţii ale solicitanţilor şi ale beneficiarilor FEADR de la instituţii cu care Agenţia a încheiat protocoale de colaborare.

Astfel, pe baza Codului Unic de Identificare (CUI) şi/ sau a Codului Numeric Personal (CNP), AFIR a preluat, până în prezent, în sistemul informatic de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), circa 10.000 de certificate constatatoare, stocate în Sistemul de gestiune al documentelor construit prin utilizarea Microsoft SharePoint, în folderul aferent fiecărui proiect de investiţii. Totodată, AFIR preia de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) din sistemul PATRIMVEN o serie de documente aferente beneficiarilor precum certificate de atestare fiscală, cazier fiscal, bilanţ anual, semestrial şi istoric bilanţ.

De asemenea, şi la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale au fost implementate soluţiile de software oferite de UiPath pentru automatizarea unor proceduri repetitive, precum obţinerea datelor furnizate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

„Automatizarea bazată pe Inteligenţa Artificială este un motor al progresului şi are potenţialul de a revoluţiona şi accelera tranziţia către o agricultura digitalizată. Prin facilitarea accesului mai rapid şi cu costuri mai mici ale fermierilor români la fonduri europene, AFIR oferă un ajutor necesar acestei categorii care conduce la creşterea performanţei în agricultură, creând premisele pentru un parcurs mai bun pentru sectorul agricol din România. Ne bucură parteneriatul strâns cu AFIR şi impactul imediat al rezultatelor obţinute împreună”, a afirmat Daniel Dines, cofondator şi chief Innovation officer al UiPath.

Automatizarea va asigura extragerea cazierului judiciar.

Daniel IFRIM, directorul IT al Agenţiei, a subliniat că, în momentul de faţă, AFIR utilizează o funcţionalitate nouă – un robot care descarcă de pe E-factura, respectiv de pe site-ul Ministerului de Finanţe, facturile ce reprezintă toate serviciile achiziţionate de AFIR. De asemenea, prin automatizare se asigură şi transformarea ulterioară a acestora în format PDF pentru a putea fi verificate şi introduse în sistemul contabil de către departamentul de resort din Agenţie. Totodată, Agenţia utilizează un robot să descarce din ROCRIS, pe baza CNP/ CUI, extrasul de cazier judiciar pentru persoane fizice şi juridice, precum şi să le încarce pe acestea în SharePoint, în fişierul aferent fiecărui proiect pe care îl gestionează.

AFIR gestionează de 23 de ani fondurile europene nerambursabile acordate României pentru finanţarea investiţiilor în agricultură şi a dezvoltării spaţiului rural, precum şi pentru efectuarea plăţilor către fermieri. Fondurile europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală gestionate la nivelul AFIR reprezintă o prioritate şi au contribuit la creşterea agriculturii şi a nivelului de trai în mediul rural prin absorbţia celor 21 de miliarde de euro, plăţi efectuate către fermieri, procesatori, antreprenori şi autorităţi publice locale, pe parcursul a 3 exerciţii financiare: SAPARD (2000 – 2006), Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 şi PNDR 2014 – 2020. De anul acesta, AFIR implementează Planul Strategic 2023 – 2027 (PS 2027), prin intermediul căruia fermierii pot beneficia de fondurile alocate în valoare de 5,87 miliarde de euro pentru proiecte de investiţii în agricultură şi dezvoltare rurală.

„Suntem şi de această dată în poziţia onorantă de a fi printre primele sau chiar prima instituţie care gestionează fonduri europene şi care a implementat roboţi software în derularea fluxurilor procedurale începând cu anul 2020, cu scopul clar de a debirocratiza şi digitaliza şi mai mult actul administrativ. Dezvoltarea unor soluţii de ultimă generaţie pentru a creşte şi mai mult performanţa Agenţiei reprezintă un demers constant care are ca obiectiv performanţa administrativă, eliminarea proceselor repetitive şi creşterea gradului de transparenţă şi obiectivitate a utilizării fondurilor europene”, a adăugat George Chiriţă.

AFIR este prima instituţie care a digitalizat în întregime procesul de implementare a proiectelor finanţate cu fonduri europene, acordate prin FEADR. Cadrul procedural al AFIR se bazează pe mecanisme, fluxuri şi sisteme on-line cu cel mai bun raport cost-eficienţă şi timp-performanţă, dezvoltate împreună cu parteneri din domeniul IT.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) este o instituţie subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) având ca atribuţie implementarea tehnică şi financiară a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) şi a Planului Strategic 2023 – 2027 (PS 2027).

Agenţia îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 18 iunie 2014, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), aprobată prin Legea 43 din 17 martie 2015.

AFIR a preluat patrimoniul APDRP şi atribuţiile ce decurg din funcţia de monitorizare a Programului SAPARD, precum şi atribuţiile de implementare tehnică, plată şi monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, cât şi pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Mai mult decât atât, AFIR va respecta criteriile de acreditare pe toată perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistenţei prin deciziile Comisiei Europene.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale este formată din 13 direcţii specializate la nivel central, din 8 Centre Regionale şi din 41 de Oficii Judeţene.

Cele mai recente știri

To Top