Actualitate

Miniştrii de finanţe din UE au ajuns la un acord privind Directiva referitoare la reducerea surplusului de impozit reţinut la sursă

Posted on

Foto: iStock

Miniştrii de finanţe din UE au ajuns la un acord în legătură cu Directiva Consiliului privind reducerea mai rapidă şi mai sigură a surplusului de impozit reţinut la sursă (FASTER), la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), desfăşurată la Bruxelles în 14 mai 2024.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor, propunerea include noi norme pentru a face procedurile de reţinere la sursă a impozitului în UE mai eficiente şi mai sigure pentru investitori, intermediari financiari (de exemplu, bănci) şi administraţiile fiscale ale statelor membre.

Directiva va introduce un certificat digital comun al UE de rezidenţă fiscală (eCRF) pe care investitorii plătitori de impozite l-ar putea utiliza pentru a beneficia de procedurile accelerate de obţinere a reducerii impozitului reţinut la sursă.

De asemenea, Consiliul a desfăşurat un schimb de opinii, realizând progrese în direcţia unui acord vizând pachetul privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) în era digitală, care urmăreşte combaterea fraudei în domeniu, sprijinirea întreprinderilor şi promovarea digitalizării.

Pachetul TVA în era digitală a fost lansat în data de 8 decembrie 2022 şi face parte din Planul de acţiune pentru o impozitare echitabilă şi simplificată în sprijinul strategiei de redresare adoptată în anul 2020. Acest pachet legislativ cuprinde: propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte regulile TVA pentru era digitală; propunerea de regulament de punere în aplicare al Consiliului de modificare Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.282/2011 în ceea ce priveşte solicitările de informaţii pentru anumite regimuri de TVA; propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.904/2010 în ceea ce priveşte măsurile de cooperare administrativă necesare pentru era digitală.

„Dincolo de acestea, miniştrii au desfăşurat un schimb de opinii cu privire la situaţia actuală a punerii în aplicare a Mecanismului de redresare şi rezilienţă (MRR). Consiliul a adoptat decizii de punere în aplicare de aprobare a planurilor de redresare şi rezilienţă modificate transmise de Italia şi Spania”, se precizează în comunicatul MF.

În contextul deplasării la Bruxelles, ministrul Marcel Boloş s-a întâlnit cu comisarul Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte al Comisiei Europene, pentru a discuta pe marginea situaţiei macroeconomice a României, în contextul aprobării noului cadru de guvernanţă economică la 30 aprilie.

Noile norme vor încuraja reformele structurale şi investiţiile publice care contribuie la sustenabilitate şi creştere economică, subliniază sursa citată.

Potrivit Ministerului Finanţelor, statele membre pot solicita o prelungire a planului până la maximum şapte ani, dacă se angajează să efectueze anumite reforme şi investiţii care îmbunătăţesc rezilienţa şi potenţialul de creştere, sprijină sustenabilitatea finanţelor publice şi abordează priorităţile comune ale UE (tranziţia verde şi digitală, asigurarea securităţii energetice, consolidarea rezilienţei sociale şi economice şi consolidarea capabilităţilor de apărare). Reformele şi investiţiile angajate în actualele PNRR-uri sunt luate în considerare.

„Printre concluziile discuţiei s-au numărat: prezentarea conform noilor regulamente a unui plan care să garanteze nivelul global planificat al investiţiilor publice finanţate la nivel naţional pe perioada acoperită, inclusiv descrierea reformelor şi investiţiilor care trebuie realizate în conformitate cu PNRR; susţinerea investiţiilor publice cu un vârf de investiţii în anii 2024 şi 2025 de aproximativ 7% din PIB, ceea ce va contribui la creşterea sustenabilă pe termen lung, cât şi eficienţa alocărilor bugetare în cadrul programelor de investiţii prin creşterea ponderii fondurilor europene şi PNRR în total surselor de finanţare în anii 2024, 2025 şi 2026; implementarea în mod corespunzător a reformelor aferente PNRR, atât în materie de politici sociale, fiscal-bugetare şi de competivitate”, se mai arată în comunicat.

Tot în cadrul vizitei de lucru de la Bruxelles, ministrul Finanţelor a avut o întâlnire cu reprezentanţii DG COMP, respectiv cu directorul general Olivier Guersent, pentru a discuta despre posibilitatea realizării la nivelul Ministerului Finanţelor a unei scheme de ajutor de stat pentru întreprinderi mari în domeniul eficienţei energetice, în sensul reducerii emisiilor de CO2, ce va viza modernizarea şi îmbunătăţirea proceselor de producţie.

Industrii importante precum cea metalurgică, siderurgică, chimică şi alte sectoare mari consumatoare de energie vor fi vizate de schemă.

Cele mai citite știri

Exit mobile version