Actualitate

MIPE: Peste 775 milioane euro pentru IMM-urile din Gorj, Hunedoara, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş

Posted on

Foto: iStock

Peste 775 milioane euro vor fi disponibile prin Programul Tranziţie Justă pentru IMM-urile din judeţele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş, apelurile de proiecte urmând să fie deschise în perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024, a anunţat, sâmbătă, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE).

„MIPE, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziţie Justă (PTJ), lansează 6 apeluri de proiecte destinate finanţării IMM-urilor din judeţele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş. Apelurile de proiecte vor fi deschise în perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024 şi vor finanţa acţiuni privind dezvoltarea investiţiilor productive în IMM-uri care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă. Investiţiile sprijinite vor susţine crearea de locuri de muncă durabile, inclusiv formarea, perfecţionarea şi recalificarea persoanelor afectate de tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic”, se menţionează într-un comunicat al MIPE transmis AGERPRES.

Astfel, pentru judeţul Gorj sunt disponibile din fonduri UE şi cofinanţare de la bugetul de stat peste 184,89 milioane de euro, pentru judeţul Hunedoara – 131,96 milioane de euro, ITI Valea Jiului – 48,96 milioane de euro, judeţul Dolj – 136,67 milioane euro, judeţul Galaţi – 84,63 milioane euro, judeţul Prahova – 104,52 milioane euro şi judeţul Mureş – 83,903 milioane euro.

Investiţiile eligibile în cadrul unui proiect vor viza crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, sau diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea unor produse noi sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie a produsului/produselor sau a prestării generale a serviciului/serviciilor, cu scopul reconversiei către o economie verde.

Potrivit sursei citate, firmele care doresc să depună proiecte în cadrul acestor apeluri trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: întreprinderile mici sau mijlocii, conform prevederilor art. 4, alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Anexei I Definiţia IMM la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările si completările ulterioare, atât la data solicitării finanţării, cât şi la data acordării finanţării; solicitanţii trebuie să fie societăţi constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile schemei de măsuri de ajutor aplicabile.

De asemenea, solicitanţii trebuie să respecte cumulativ toate criteriile de eligibilitate specifice menţionate în cadrul Ghidului solicitantului.

Schema de măsuri de ajutor de stat şi de minimis pentru finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziţie Justă 2021-2027 a fost publicată în monitorul Oficial nr 951/20.10.2023.

Programul Tranziţie Justă răspunde nevoilor de investiţii definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziţie justă (PTTJ), elaborate pentru judeţele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galaţi, Prahova şi Mureş, teritorii identificate în anexa D a Raportului de ţară aferent anului 2020, pentru a fi sprijinite din Fondul pentru o Tranziţie Justă, în perioada de programare 2021 – 2027.

Fondul de Tranziţie Justă (FTJ) – oferă sprijin populaţiei, economiilor şi mediului din teritoriile care se confruntă cu provocări socioeconomice majore care decurg din procesul de tranziţie către obiectivele Uniunii privind energia şi clima pentru 2030, şi către o economie a Uniunii neutră din punct de vedere climatic până în 2050. FTJ sprijină obiectivul Investiţii pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică în toate statele membre.

Cele mai citite știri

Exit mobile version