Asigurări

Numărul total al petiţiilor unice înregistrate de ASF, în semestrul II din 2023, în scădere cu 46%

Numărul total al petiţiilor unice înregistrate în a doua jumătate a anului 2023 de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a fost de 3.861, în scădere cu peste 46% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, conform unui comunicat al instituţiei.

Defalcat pe sectoare, în semestrul II din 2023, s-au înregistrat: pentru sectorul Asigurări-Reasigurări – 2.837 de petiţii unice, în scădere cu aproape 53% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent; sectorul Sistemului de Pensii Private – 128 de petiţii unice, cu peste 55% mai puţin faţă de semestrul II 2022; sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare – 113 petiţii unice, în creştere cu aproape 2%.

Distinct, s-au înregistrat în perioada analizată 783 de petiţii unice reprezentând petiţiile clasate şi redirecţionate spre soluţionare autorităţilor competente, conform prevederilor OG nr. 27/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Instituţia menţionează că toate petiţiile adresate au fost soluţionate în termen legal, cu un timp mediu de răspuns de 18,65 zile, potrivit datelor rezultate în urma monitorizării activităţii de gestionare a petiţiilor. Termenul legal de soluţionare este de 30 de zile sau, după caz, de 45 de zile.

Pe parcursul semestrului II al anului 2023, la nivelul Autorităţii de Supraveghere Financiară, s-au finalizat 3.760 de petiţii. Diferenţele dintre numărul petiţiilor înregistrate şi numărul petiţiilor finalizate pe parcursul semestrului II al anului 2023 se explică prin faptul că o parte din răspunsuri sunt aferente petiţiilor înregistrate în luna iunie a anului 2023 şi/sau prin faptul că o parte din petiţiile unice înregistrate în luna decembrie 2023 se finalizează în luna ianuarie-februarie 2024.

Gestionarea petiţiilor se realizează la nivelul ASF prin intermediul aplicaţiei informatice dedicate acestei activităţi, aplicaţie care asigură înregistrarea şi evidenţa petiţiilor în timp real.

Digitalizarea şi inovaţia tehnologică fac parte din modul de lucru obişnuit al ASF în ceea ce priveşte gestionarea petiţiilor, astfel că 95,63% din totalul petiţiilor sunt procesate exclusiv prin mijloace electronice.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Cele mai recente știri

To Top