Energie

Profitul Electrica a crescut cu 11% în 2023

Grupul Electrica a înregistrat în 2023 un profit net de 620,4 milioane lei, în creştere cu 61,6 milioane lei (plus 11%), conform datelor preliminare transmise, joi, Bursei de Valori Bucureşti.

În raportul companiei se precizează că rezultatul a fost generat în principal că urmare a performanţei segmentului de distribuţie, în contextul scăderii costurilor cu energia electrică pentru acoperirea CPT (consum propriu tehnologic), ca urmare a implementării mecanismul de achiziţie centralizată MACEE, conform căruia producătorii au obligaţia de a vinde 80% din energia disponibilă la un preţ de 450 lei/MWh, impact diminuat de creşterea volumelor de energie electrică necesară pentru acoperirea pierderilor în reţea.

În anul 2023, EBITDA (profit înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare) la nivelul Grupului Electrica a înregistrat o creştere de 27,1%, respectiv de 369,8 milioane lei, ajungând la o valoare de 1,732 miliarde lei, comparativ cu valoarea de 1,363 miliarde lei realizată în anul 2022.

Profitul operaţional a înregistrat o creştere de 22%, până la valoare de 1,011 miliarde lei, datorită impactului pozitiv de 688,6 milioane lei generat de cheltuielile operaţionale, impact diminuat de scăderea veniturilor operaţionale cu 506,4 milioane lei.

Pe segmentul de distribuţie de energie electrică, veniturile au crescut cu aproximativ 1,015 miliarde lei, sau 29,9%, la 4,411 miliarde lei, de la 3,396 miliarde lei în 2022, în principal din efectul generat de creşterea veniturilor recunoscute în conformitate cu IFRIC 12 (recunoscute pe baza stadiului de execuţie a lucrărilor, conform politicii contabile privind recunoaştere veniturilor din contractele de construcţii), la care s-a adăugat creşterea tarifelor de distribuţie cât şi scăderea volumelor de energie electrică distribuită.

În ceea ce priveşte segmentul de furnizare, veniturile au scăzut în anul 2023 cu aproximativ 905,8 milioane lei, sau 11,1%, la 7,280 miliarde lei, de la 8,186 miliarde lei în 2022, această variaţie fiind generată în principal de scăderea cantităţii de energie electrică furnizată cu aproximativ 9%, urmare a diminuării portofoliului de clienţi, precum şi a scăderii consumului la nivel naţional (că efect al creşterilor de preţ a energiei electrice dar şi a măsurilor de eficientă energetică implementate).

Pentru segmentul de furnizare, atât anul 2023 cât şi în anul 2022, efectul preţurilor cu amănuntul la energie electrică a fost acoperit prin subvenţii primite de la autorităţile statului, că urmare a aplicării mecanismului de plafonare a preţurilor la energia electrică şi gaze naturale, ca urmare a aplicării Ordonanţei 27/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit sursei citate, la 31 decembrie 2023, suma estimată pentru subvenţii a fi primită de la Ministerul Energiei este în valoare de 2,595 miliarde lei (31 decembrie 2022 – 1,281 miliarde lei), iar de la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială este în valoare de 19 miliarde lei. Din valoarea subvenţiilor de încasat, suma de 1,895 miliarde lei reprezintă cereri neîncasate şi depuse la autorităţile statului.

Raportul mai menţionează că volumul de energie electrică distribuită a fost de 17,05 TWh, în scădere cu 3,8% faţă de anul 2022. DEER (Distribuţie Energie Electrică România) deserveşte aproximativ 3,93 milioane utilizatori, pe o arie ce acoperă circa 40,8% din suprafaţă României.

Volumul de energie electrică furnizată pe piaţa cu amănuntul a fost de 7,8 TWh, în scădere cu 9,1% comparativ cu anul 2022, pe fondul tendinţei generale de reducere a consumului de energie electrică. Electrica Furnizare furnizează electricitate pentru aproximativ 1,7 milioane locuri de consum pe piaţă concurenţială, cât şi în regim de serviciu universal şi ultimă instanţă.

Cota de piaţă pe furnizarea de energie electrică – Electrica Furnizare este unul dintre cei mai mari furnizori, cu o cotă totală de piaţă de 16,61% şi de 10,25% în regim concurenţial, conform ultimului raport ANRE disponibil, respectiv cel din noiembrie 2023.

Grupul Electrică urmăreşte în continuare extinderea portofoliului în domeniul producţiei de energie electrică, în special din surse regenerabile, având la acest moment proiecte în diferite faze de execuţie cu o capacitate de aproximativ 300 MW.

La finalul anului 2023, operatorul Distribuţie Energie Electrică România (DEER) a realizat şi pus în funcţiune investiţii în valoare de 777,1 milioane lei, reprezentând 101,7% din valoarea anuală a programului de puneri în funcţiune planificat pentru 2023.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai recente știri

To Top