Analize

Reglementări privind TVA în comerțul electronic intracomunitar

Posted on

Foto: iStock

În articolul de astăzi vom trata reglementările în domeniul TVA pentru comerțul electronic cu bunuri când acestea sunt livrate din România către persoane fizice din alte state membre. Desigur, aceste reguli sunt unele comune aplicabile la nivelul Uniunii Europene.

Ne referim, de exemplu, la situația unei societăți, persoană juridică română, înregistrată în scopuri de TVA în România ce produce într-o fabrică din România bunuri, cum ar fi îmbrăcăminte.Societatea deține un magazin virtual situat pe o platformă electronică prin intermediul căreia primește comenzi de livrare. Clienții sunt persoane fizice cu domiciliul în diverse state membre, cum ar fi Franța, Germania, Italia, iar bunurile sunt transportate prin curier din România la domiciliul acestor persoane.

Ne propunem să trecem în revistă reglementările și implicațiile fiscale în legătură cu acest tip de tranzacții.

Prin OUG nr. 59/2021 se transpune în legislația națională noi reglementări comunitare aplicabile de la 1 iulie 2021 din perspectiva comerțului electronic, dar și din perspectiva altor tipuri de tranzacții economice. 

Dacă ar fi să identificăm un element cheie la care ne vom raporta când aplicăm aceste reglementări va fi ghișeul unic de înregistrare One Stop Shop – OSS.

Pentru a înțelege noile reglementări trebuie menționat că beneficiarii tranzacțiilor economice – cei care achiziționează bunuri sau cumpără prestări de servicii aflați în sfera noilor reglementări sunt în mod exclusiv persoane neimpozabile ce nu pot să comunice un cod valid de TVA cum sunt persoanele fizice sau unități de cult, asociații și fundații ce nu realizează activități economice cu domiciliul sau reședința în oricare din statele membre. 

Putem clasifica procedurile fiscale în patru mari categorii:

  1. a) Regimul UE ce reprezintă tranzacții realizate de persoane impozabile înregistrate în UE cum ar fi, de exemplu, o livrare realizată de un furnizor de haine din România către persoane fizice din Franța;
  2. b) Regimul Non-UE aplicabil pentru furnizorii din state terțe ce livrează bunuri sau prestează servicii către persoane neimpozabile din Comunitate. Este cazul unei societăți din Turcia ce realizează construcții-montaj către persoane fizice din diverse state membre;
  3. c) Regimul vânzărilor la distanță, inclusiv prin platforme electronice și TVA aferentă unor importuri cu valoare redusă;
  4. d) Un nou regim special pentru declararea și plata TVA la importuri când există livrări către platforme electronice.

Regimul UE – livrări la distanță – livrările la distanță pe teritoriul Comunității Europene presupune vânzarea de bunuri către persoane neimpozabile situate în alt stat membru decât furnizorul bunurilor într-un plafon de 10.000 euro (ce cuprinde și vânzarea de servicii de televiziune, telecomunicații și servicii electronice) anual, exclusiv TVA, se facturează cu TVA din statul de origine.

După atingerea plafonului de 10.000 euro furnizorul trebuie să se înregistreze în sistemul OSS și facturează cu TVA din statul unde este domiciliul, reședința cumpărătorului, persoană neimpozabilă. 

TVA se declară în statul de înregistrare fiscală al furnizorului. Se plătește către autoritatea fiscală din statul furnizorului, iar ulterior, aceasta virează TVA către statul unde își are domiciliul beneficiarul.

Acest regim de vânzare trebuie să respecte platformele electronice de vânzări la distanță când livrează stocurile proprii de bunuri. Dacă o platformă electronică doar intermediază o vânzare de bunuri la distanță s-a prezumat că aceasta nu are calitate de cumpărător-revânzător, iar reglementarea vânzării la distanță va fi făcută de furnizorul subiacent, adică exact cel care efectuează livrarea bunurilor.

În cazul nostru concret, pentru vânzări de îmbrăcăminte în valoare exclusiv TVA de 10.000 euro societatea din România colectează TVA cu cota de 19% din România, sumă ce se datorează bugetului de stat din România. După depășirea plafonului societatea din România facturează cu cota de TVA existentă în statul unde ajung bunurile, respectiv TVA din Franța, Italia, Germania. 

Trimestrial, până în ultima zi din prima lună a trimestrului următor, va depune în sistemul OSS declarația specială de TVA – Formular 398 unde va indica suma de TVA corespunzătoare fiecărui stat membru. Tot până la această dată trebuie plătită TVA către autoritatea fiscală din România, iar această autoritate va plăti suma cuvenită către celelalte autorități fiscale din statele membre respective.

Cele mai citite știri

Exit mobile version