Actualitate

Veştea: Prin toate programele pe care le coordonăm, avem în vedere creşterea calităţii vieţii locuitorilor

Foto: gov.ro

Aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă o prioritate pentru Guvern, care se reflectă şi în activitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, a declarat ministrul Adrian-Ioan Veştea.

Acesta a primit, luni, la sediul ministerului, o delegaţie a Comitetului pentru Politici de Dezvoltare Regională din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), condusă de Enrique Garcilazo. La reuniune a fost prezent şi ambasadorul Luca Niculescu, coordonatorul naţional pentru accederea în OCDE.


Vizita delegaţiei OCDE a fost organizată în contextul procesului de aderare a României la organizaţie, MDLPA fiind responsabil de activităţile din domeniul dezvoltării regionale.

Principalele teme de discuţie au vizat, în principal, cadrul naţional de politică de dezvoltare regională, provocările şi priorităţi cheie pentru dezvoltarea regională, planificarea strategică, precum şi sursele de finanţare a procesului de dezvoltare regională, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.

„Aderarea la OCDE reprezintă o prioritate pentru Guvernul României, care se reflectă şi în activitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Astfel, MDLPA, ca minister cu atribuţii în dezvoltarea regională, coeziunea teritorială, dezvoltarea urbană, locuirea şi mobilitatea urbană, a efectuat paşi importanţi în ultima perioadă pentru aliniere la practicile de la nivel european, inclusiv la cele stabilite de către instrumentele OCDE”, a precizat ministrul Adrian-Ioan Veştea.

În acest context, au fost amintite iniţiativele legislative precum Legea privind zonele metropolitane, Legea privind mobilitatea urbană durabilă, Politica Urbană a României, Strategia naţională a locuirii pentru perioada 2022-2050, Strategia naţională de reducere a riscului seismic, Strategia naţională de renovare pe termen lung, Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, aflat în procedură parlamentară, dar şi actualizarea normativelor tehnice şi digitalizarea proceselor aferente domeniilor coordonate de minister.

Totodată, MDLPA oferă suport financiar consistent pentru autorităţile locale în vederea modernizării infrastructurii locale, atât cu fonduri europene, asigurate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cât şi cu fonduri de la bugetul de stat, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, se arată în comunicat.

„Prin toate programele pe care le coordonăm, avem în vedere creşterea calităţii vieţii locuitorilor, prin reducerea disparităţilor teritoriale şi asigurarea accesului la serviciile publice, întărirea legăturilor urban-rurale şi susţinerea zonelor metropolitane, creşterea atractivităţii teritoriilor prin infrastructura conectivă, întărirea capacităţii administrative, dar şi a cooperării inter-instituţionale, atât cu celelalte ministere şi instituţii naţionale, cât şi multi-nivel, pentru a întări legăturile cu Agenţiile de dezvoltare regională, cu consiliile judeţene şi oraşele şi comunele din România. Astfel, aderarea României la OCDE ar constitui un sprijin semnificativ pentru dezvoltarea cadrului strategic şi de reglementare, pentru a ne realiza priorităţile din domeniul dezvoltării regionale şi urbane”, a subliniat ministrul Dezvoltării.

Cele mai recente știri

To Top