Asigurări

A plouat cu reclamații la ASF. Peste 10.000 de petiții primite anul trecut

legea asigurarilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară a înregistrat anul trecut un număr de 10.214 petiții privind activitatea entităților autorizate, reglementate și/sau supravegheate. Comparativ cu anul 2021, numărul acestora a fost în scădere cu 76%, dar cel mai reclamat sector a rămas cel al asigurărilor, iar cele referitoare la polițele RCA au în continuare cele mai multe. 

În anul 2022 s-a constatat scăderea semnificativă a numărului de petițîi, însă a crescut gradul de complexitate a acestora, necesitând o analiză detaliată a spețelor transmise Autoritățîi și efectuarea unor demersuri suplimentare pentru soluționarea corespunzătoare a petițiilor în conformitate cu prevederile legale. Gradul ridicat de complexitate a fost determinat de diversificarea aspectelor supuse analizei autorității, precum și a produselor de asigurare pentru care s-au înregistrat plângeri fata de anul 2021, când obiectul petițiilor viza în principal neplata despăgubirilor aferente dosarelor de dauna RCA„, se arata în raportul anual al ASF.

Din numărul petițiilor și informărilor de neconformitate unice analizate, 996 petiții au fost transmise la adresa Fondului de Garantare a Asiguraților de către creditorii de asigurări, acestea referindu-se la creanțe de asigurări înregistrate pentru CITY Insurance SĂ.

Conform ASF, petițiile și informările de neconformitate analizate și soluționate în mod unic în anul 2022 pentru societățile de asigurare și intermediarii principali autorizați de ASF au reprezentat doar 0,50% din numărul total al dosarelor de dauna avizate în anul 2022, respectiv 0,056% din numărul contractelor de asigurare în vigoare la data de 31.12.2022.

Aspectul cel mai des reclamat în anul 2022 a fost nerespectarea prevederilor legislației în domeniu și a normelor ASF/condițiilor contractuale (42%), urmat de neplata valorii de despăgubire/răscumpărare (36%).

Petițiile și informările de neconformitate înregistrate și analizate în mod unic pe clasa asigurărilor de răspundere civila auto, inclusiv răspunderea transportatorului (clasa A10), au deținut cea mai mare pondere, respectiv 87% din numărul înregistrat la ASF pentru piață asigurărilor-reasigurărilor, fiind în scădere cu circa 80% fata de anul 2021.

În anul 2022 au fost soluționate favorabil circa 43% dintre petițiile și informările de neconformitate unice analizate, solicitările având legitimitate și cadru legal de soluționare.

Pentru clasa A10 – asigurări de răspundere civila auto, inclusiv răspunderea transportatorului (RCA + CMR), analiza modalității de soluționare a petițiilor și informărilor de neconformitate unice arata că 44% au fost soluționate favorabil, iar 56% au fost soluționate nefavorabil sau constatate că fiind neîntemeiate.

În ceea ce privește societățile de asigurare reclamate în anul 2022, 55% din numărul petițiilor și informărilor de neconformitate analizate în mod unic au fost îndreptate împotrivă societății EUROINS Romania Asigurare Reasigurare SĂ. Acestea au vizat, în principal, următoarele:

  • nemulțumiri cu privire la neplata, depășirea termenului legal de plata sau plata parțială a despăgubirilor solicitate de către persoanele prejudiciate;
  • nerespectarea de către asigurători a normelor ASF în ceea ce privește asigurările obligatorii auto RCA, respectiv a condițiilor contractuale pentru asigurările facultative.

Din activitatea de instrumentare și soluționare a petițiilor desfășurată în anul 2022 au fost identificate 5.812 aspecte neconforme cu privire la instrumentarea dosarelor de dauna RCA de către asigurătorii autorizați să practice acest tip de asigurare, din care 78% s-au referit la EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A., se precizează în raportul anual al ASF. Dintre acestea raportul amintește:

I. depășirea de către societățile de asigurare a termenului legal privind: efectuarea constatării daunelor și/sau a constatării suplimentare; efectuarea constatărilor/reconstatarilor; comunicarea notificării privind intenția asigurătorului de a desfășură investigații; comunicarea rezultatului investigațiilor; comunicarea valorii maxime de despăgubire; comunicarea ofertei de despăgubire; transmiterea notificării de respingere de la plata a despăgubirii; plata despăgubirilor aferente dosarelor de dauna deschise în baza contractelor RCA; plata penalităților de întârziere.

ÎI. necomunicarea către persoanele prejudiciate a: notificării privind intenția asigurătorului de a desfășură investigații; ofertei de despăgubire/notificării de respingere parțială, potrivit prevederilor legale.

În vederea diminuării potențialelor riscuri și remedierii aspectelor neconforme identificate, în activitatea societăților de asigurare, pe parcursul anului 2022, Consiliul ASF a decis efectuarea mai multor controale inopinate la entitățile în cauza, finalizate prin masuri ferme de sancționare a persoanelor răspunzătoare.

Cele mai recente știri

To Top