Actualitate

Acțiunile ANAF în noiembrie 2023: Aproximativ 4.000 acțiuni de control fiscal, decizii de impunere de 446 milioane lei

Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală a prezentat raportul acțiunilor întreprinse în luna noiembrie 2023 de către direcțiile de specialitate din cadrul Agenției și rezultatele generate de acestea.

„În lupta noastră împotriva evaziunii fiscale și pentru o colectare eficientă a veniturilor, ne-am angajat să întărim transparența și corectitudinea în sistemul fiscal. Prin intensificarea controlului în sectoarele cu risc ridicat, ne dorim să asigurăm o bază solidă pentru finanțarea proiectelor guvernamentale. Insistăm ca inspectorii noștri să nu fie doar vigilenți în depistarea tranzacțiilor suspecte, ci și să ofere suport și informații clare contribuabililor. Educația fiscală este cheia prevenirii erorilor și a inadvertențelor, iar angajamentul nostru pentru respectarea drepturilor contribuabililor rămâne ferm. În drumul nostru spre un sistem fiscal modern, ne concentrăm asupra reorganizării și transformării digitale, pentru a aduce eficiență și transparență în colectarea veniturilor”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

În vederea creșterii conformării la declarare a contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală prin structurile de control fiscal, desfășoară în prezent, două tipuri de acțiuni care presupun interacțiunea de la distanță cu contribuabilul:

  • emiterea Notificării de conformare, care reprezintă un document prin care organul de inspecţie fiscală transmite contribuabililor/plătitorilor prezumtivi a fi selectaţi pentru efectuarea inspecției fiscale riscurile fiscale identificate, în scopul reanalizării situației fiscale și îndeplinirii obligațiilor fiscale conform prevederilor legale, ori a clarifica riscurile fiscale notificate, după caz.
  • efectuarea de acțiuni de verificare documentară, care constau în realizarea unei analize de coerenţă a situaţiei fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum şi pe baza oricăror informaţii şi documente transmise de terţi sau deţinute de organul fiscal, care au relevanţă pentru determinarea situaţiei fiscale.

Contribuabilii cu risc fiscal ridicat sunt supuși acțiunilor de control fiscal, respectiv:

  • inspecția fiscală în cazul contribuabililor care urmare a Notificării de Conformare, nu corectează și nu clarifică riscurile fiscale pentru care au fost notificați;
  • controlul antifraudă în cazul contribuabililor pentru care există indicii de evaziune fiscală.

În luna noiembrie, în vederea creșterii conformării voluntare la declarare au fost comunicate contribuabililor, de către organele de inspecție fiscală, un număr de 1.407 notificări de conformare pentru riscuri fiscale prezumate de 71.971.326 lei;

De asemenea, în luna noiembrie 2023 au fost realizate de către structurile cu atribuții de control fiscal din ANAF :

  • 3.948 acțiuni de control fiscal (inspecții fiscale și verificări documentare), fiind stabilite obligații fiscale suplimentare prin decizii de impunere de 446.487.926 lei, respectiv a fost diminuată pierderea fiscală înregistrată de contribuabili cu suma de 71.721.968 lei;
  • 3.816 controale antifraudă, fiind estimate implicații fiscale în valoare de 112.073.350 lei, respectiv fiind aplicate sancțiuni contravenționale (amenzi şi confiscări) în valoare de 32.494.783 lei.
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai recente știri

To Top