Actualitate

ASF anunță strategia naţională privind dezvoltarea pieţei de capital din România

Strategia naţională privind dezvoltarea pieţei de capital din România pentru perioada 2023 – 2026 creează premisele pentru creşterea finanţării prin intermediul acestei pieţe, cu efecte pozitive asupra dezvoltării mediului de afaceri şi a economiei naţionale, informează Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Documentul a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 506 publicată în Monitorul Oficial în 30 mai 2023.

„Această strategie este o realizare în premieră a pieţei de capital româneşti, ce capacitează într-un efort colectiv cele mai reprezentative forţe ale acesteia, de la ASF la instituţii de piaţă, de la asociaţii profesionale la investitori. Suntem conştienţi de magnitudinea şi complexitatea acestui proiect care necesită organizare, planificare minuţioasă şi monitorizare a etapelor, termenelor de realizare şi factorilor responsabili implicaţi. În acest context şi având în vedere specificul şi importanţa particulară a unora din obiectivele specifice incluse în strategie, la nivelul ASF au fost iniţiate încă din perioada anterioară o serie de demersuri legate de realizarea acestor obiective, precum: revizuirea cadrului legal aplicabil în domeniul pieţei de capital prin elaborarea unor proiecte de acte normative incluse în cadrul Planului de reglementare al A.S.F. pentru anul 2023 şi cooperarea cu celelalte părţi implicate în procesul de autorizare a unei contrapărţi centrale autohtone”, a declarat Ovidiu Petru, director general în cadrul Sectorului Instrumente şi Investiţii Financiare, ASF.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, strategia a fost conturată în jurul a nouă obiective generale care se împart în mai multe obiective specifice. Obiectivele cuprinse în strategie vizează aspecte importante pentru dezvoltarea pieţei de capital, precum îmbunătăţirea condiţiilor pentru listarea pe piaţa de capital, creşterea participării investitorilor individuali şi a mediului de afaceri la piaţa de capital, creşterea rolului investitorilor instituţionali, facilitarea finanţării pe termen lung prin mecanisme de piaţă, susţinerea digitalizării şi a inovaţiei financiare, susţinerea dezvoltării pieţei locale de capital privat şi de capital de risc, stimularea investiţiilor verzi.

Proiectul Strategia naţională pentru piaţa de capital s-a derulat începând cu luna octombrie a anului 2020, cu implicarea Autorităţii de Supraveghere Financiară şi a Ministerului Finanţelor, consultanţa fiind asigurată de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Proiectul, finanţat de Comisia Europeană, s-a derulat în trei etape. Prima etapă, finalizată în februarie 2021, a constat în elaborarea de către OCDE a unui raport privind caracteristicile cheie ale sectorului corporativ, accesul la finanţare şi starea actuală a pieţei de capital din România. În cea de-a doua etapă a fost elaborat Raportul diagnostic privind problemele structurale şi barierele semnificative în dezvoltarea pieţei de capital din România – „Developing a Capital Market Strategy for Growth in Romania”, care a cuprins inclusiv recomandări OCDE ce au avut drept scop sprijinirea dezvoltării pieţei de capital din România, astfel încât aceasta să ocupe un rol central în promovarea creşterii economice. Ultima etapă a acestui proiect a constat în elaborarea proiectului strategiei, care a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor spre consultare publică, forma finală a documentului fiind definitivată ulterior analizării observaţiilor şi propunerilor primite din piaţă.

Implementarea strategiei prin atingerea obiectivelor sale generale şi specifice va conduce la creşterea rolului şi a dimensiunii pieţei de capital autohtone la nivelul economiei naţionale, prin atragerea de noi categorii de investitori, precum şi de noi emitenţi, prin creşterea lichidităţii şi a atractivităţii instrumentelor tranzacţionate.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai recente știri

To Top