Actualitate

BNR: Investiţiile străine directe au depăşit 10 miliarde de euro în 2022

Fluxul net de investiţii străine directe (ISD) în anul 2022 a fost de 10,039 miliarde euro, din care 7,896 miliarde euro au reprezentat participaţii la capitalurile proprii, conform unui comunicat al Băncii Naţionale a României.

„Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2022 a înregistrat valoarea de 10,039 miliarde de euro, din care: 7,896 miliarde de euro – participaţii la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea aportului la capitalurile proprii ale întreprinderilor ISD, în valoare de 1,836 miliarde de euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 6,059 miliarde de euro); 2,143 miliarde de euro – instrumente de natura datoriei în relaţia cu investitorii străini direcţi şi cu societăţile din cadrul grupului acestora, determinate prin diferenţa dintre datorii şi creanţe înregistrate” , se arată în comunicat.

Soldul ISD la 31 decembrie 2022 a atins nivelul de 107,944 miliarde de euro, din care: 76,570 miliarde de euro – capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (70,9% din total sold ISD), iar 31,374 miliarde de euro – instrumente de natura datoriei în relaţia cu investitorii străini direcţi şi cu societăţile din cadrul grupului acestora (29,1%).

Veniturile din ISD realizate de nerezidenţi în anul 2022 au înregistrat valoarea de 12,169 miliarde de euro, din care veniturile din participaţii la capital s-au situat la nivelul de 11,451 miliarde de euro, fiind determinate ca diferenţă între profiturile după impozitare ce revin învestitorilor străini, în valoare de 14,682 miliarde de euro, din totalul profiturilor obţinute de întreprinderile ISD şi pierderile ce revin acestora, în valoare de 3,231 miliarde de euro, din totalul pierderilor înregistrate de întreprinderile ISD în anul 2022.

Veniturile nete din dobânzi au înregistrat un nivel de 718 milioane euro, calculate ca diferenţă între dobânzile primite de către investitorii străini direcţi pentru creditele acordate întreprinderilor deţinute în România şi dobânzile plătite de către aceştia pentru creditele primite de la aceste întreprinderi, atât direct, cât şi prin alte companii nerezidente din cadrul grupului.

Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, a realizat cercetarea statistică anuală pentru determinarea investiţiilor străine directe (ISD), principala sursă de date pentru elaborarea statisticilor ISD. Obiectivul principal a fost determinarea fluxului net de ISD în cursul anului 2022 în întreprinderile investiţie străină directă rezidente, a veniturilor obţinute de nerezidenţi din aceste investiţii, precum şi a soldului ISD în România la 31 decembrie 2022.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai recente știri

To Top