Actualitate

CE propune măsuri pentru a facilita şederea, munca şi călătoriile în străinătate ale europenilor

comisia europeana

Comisia Europeană a propus miercuri, într-o comunicare specifică, măsuri concrete pentru digitalizarea în continuare a coordonării sistemelor de securitate socială din Europa, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Comunicarea stabileşte acţiuni menite să facă accesul mai rapid şi mai simplu la serviciile de securitate socială la nivel transfrontalier, utilizându-se din plin instrumentele digitale şi reducându-se sarcina administrativă pentru cetăţeni şi întreprinderi.

Aceasta va îmbunătăţi schimburile de informaţii între instituţiile naţionale de securitate socială şi va accelera recunoaşterea şi acordarea prestaţiilor eligibile la nivel transfrontalier. Astfel, cetăţenilor europeni le va fi mai uşor să locuiască, să lucreze şi să călătorească în străinătate, întreprinderilor le va fi mai uşor să îşi desfăşoare activitatea în alte ţări ale UE şi administraţiilor naţionale să îşi coordoneze sistemele de securitate socială la nivel transfrontalier.

În pofida iniţiativelor anterioare de îmbunătăţire a fluxului transfrontalier de informaţii în materie de securitate socială, instituţiile naţionale, furnizorii de servicii medicale şi inspectoratele de muncă se confruntă în continuare cu dificultăţi în a accesa şi a face schimb de date din cauza interoperabilităţii insuficiente între sistemele naţionale. De asemenea, de exemplu emiterea şi verificarea documentelor de atestare a dreptului la prestaţii implică costuri.

Comunicarea de miercuri trece în revistă progresele înregistrate până în prezent în ceea ce priveşte digitalizarea coordonării sistemelor de securitate socială, prezintă iniţiativele în curs în acest domeniu şi propune acţiuni viitoare pentru a valorifica pe deplin beneficiile pe care le poate oferi digitalizarea.

Comisia invită statele membre: să accelereze implementarea la nivel naţional a schimbului electronic de informaţii privind securitatea socială (EESSI), astfel încât acesta să fie pe deplin operaţional până la sfârşitul anului 2024 în întreaga Europă. EESSI digitalizează schimburile dintre instituţiile naţionale de securitate socială, pentru a renunţa la procedurile pe suport de hârtie, care iau mult timp şi sunt greoaie.

De asemenea, statele membre sunt chemate să ofere proceduri integral online pentru o coordonare mai intensă a sistemelor de securitate socială, pentru a facilita şi mai mult deplasarea şi munca în străinătate a cetăţenilor şi pentru a le asigura accesul rapid la prestaţiile eligibile. Statele membre se pot baza pe Regulamentul privind portalul digital unic, care prevede furnizarea integral online a unor proceduri administrative importante către cetăţeni şi întreprinderi până cel târziu la 12 decembrie 2023.

În plus, Executivul comunitar cere statelor membre să se implice pe deplin în activităţile-pilot legate de paşaportul european de securitate socială (ESSPASS), care explorează modalităţi de simplificare a eliberării şi verificării drepturilor de securitate socială ale cetăţenilor la nivel transfrontalier şi să depună eforturi în vederea introducerii portofelelor UE pentru identitatea digitală (EUDI), care le vor permite cetăţenilor UE să deţină versiuni digitale ale documentelor de atestare a dreptului la prestaţii, cum ar fi cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), facilitând verificarea instantanee a acestor documente de către instituţiile de securitate socială, inspectoratele de muncă şi furnizorii de servicii medicale.

Comisia va sprijini statele membre ale UE în implementarea acestor acţiuni oferind asistenţă tehnică, inclusiv prin instrumentul de sprijin tehnic şi punând la dispoziţie fonduri UE, de exemplu prin programul „Europa digitală”, programul InvestEU, Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul social european Plus.

Autoritatea Europeană a Muncii va juca, de asemenea, un rol activ prin colectarea de exemple de bune practici şi prin facilitarea schimburilor periodice între autorităţile naţionale.

Cele mai recente știri

To Top