Energie

Consiliul European a ajuns la un acord privind reforma organizării pieţei de electricitate

Foto: iStock

Consiliul European a ajuns, marţi, la un acord cu privire la o propunere de modificare a organizării pieţei energiei electrice a UE iar acest acord va permite preşedinţiei Consiliului să înceapă negocierile cu Parlamentul European pentru a ajunge la un acord final, informează un comunicat de presă al preşedinţiei spaniole.

„Datorită acestui acord, consumatorii din întreaga UE vor putea beneficia de preţuri mult mai stabile la energie, de o mai mică dependenţă de preţul combustibililor fosili şi de o mai bună protecţie împotriva crizelor viitoare. De asemenea, vom accelera utilizarea energiilor regenerabile, o sursă de energie mai ieftină şi mai curată pentru cetăţenii noştri”, a declarat ministra tranziţiei ecologice şi provocării demografice din Spania, Teresa Ribera Rodriguez.

Reforma vizează stabilitatea pe termen lung a pieţelor energiei electrice prin stimularea pieţei contractelor de achiziţie de energie electrică generalizând contractele bidirecţionale pentru diferenţă şi îmbunătăţind lichiditatea pieţei la termen.

Consiliul a convenit că statele membre vor promova adoptarea contractelor de achiziţie de energie electrică, prin eliminarea barierelor nejustificate şi a procedurilor sau taxelor disproporţionate sau discriminatorii. Măsurile pot include, printre altele, scheme de garantare sprijinite de stat la preţurile pieţei, garanţii private sau mecanisme de punere în comun a cererii de contracte de achiziţie de energie electrică.

De asemenea, potrivit Consiliului, contractele bidirecţionale pentru diferenţă vor reprezenta modelul obligatoriu utilizat atunci când se face uz de finanţare publică pentru contracte pe termen lung, cu unele excepţii, şi ar urma să se aplice investiţiilor în noi instalaţii de producere a energiei electrice bazate pe energie eoliană, energie solară, energie geotermală, energie hidroelectrică fără rezervor şi energie nucleară. Acest lucru ar oferi previzibilitate şi certitudine, arată sursa citată.

Consiliul a adăugat flexibilitate în ceea ce priveşte modul în care ar urma să fie redistribuite veniturile generate de stat prin contracte bidirecţionale pentru diferenţă. Veniturile ar urma să fie redistribuite clienţilor finali şi pot, de asemenea, să fie utilizate pentru a finanţa costurile schemelor de sprijinire directă a preţurilor sau ale investiţiilor menite să reducă costurile energiei electrice pentru clienţii finali.

Statele membre au fost, de asemenea, de acord cu faptul că procedurile de aprobare a mecanismelor de asigurare a capacităţii trebuie simplificate. Consiliul a propus modificări axate pe raţionalizarea procedurii în actualul cadru al mecanismului de asigurare a capacităţii şi a solicitat Comisiei să prezinte un raport detaliat în care să evalueze şi alte modalităţi posibile de simplificare a procesului de aplicare a mecanismelor de asigurare a capacităţii. Pe baza raportului ar urma să fie formulate propuneri de simplificare a procesului la trei luni de la intrarea în vigoare a regulamentului.

În ceea ce priveşte protecţia consumatorilor, Consiliul a introdus clarificări cu privire la dispoziţiile privind protecţia consumatorilor. Acesta a convenit să consolideze protecţia consumatorilor prin stabilirea unei alegeri libere a furnizorului şi a posibilităţii de a accesa contracte cu preţuri dinamice ale energiei electrice, contracte pe durată determinată şi contracte cu preţuri fixe, cu excepţia cazului în care furnizorii nu oferă contracte fixe şi cu condiţia ca acest lucru să nu reducă disponibilitatea generală a contractelor fixe.

Consiliul a convenit asupra unor norme mai stricte decât înainte pentru furnizori în strategiile lor de acoperire a riscurilor de preţ pentru a proteja clienţii de variaţiile de pe pieţele angro. Acesta a stabilit să protejeze clienţii vulnerabili împotriva deconectărilor prin instituirea unor sisteme de „furnizor de ultimă instanţă” pentru a asigura continuitatea aprovizionării cel puţin pentru clienţii casnici, în cazul în care astfel de sisteme nu există deja. S-a convenit, de asemenea, ca toţi clienţii să aibă dreptul la sisteme de partajare a energiei şi ca toate drepturile clienţilor să fie extinse la clienţii finali implicaţi în sistemele de partajare a energiei.

De asemenea, statele membre au întărit rolul Consiliului în declararea unei crize temporare a preţurilor energiei electrice la nivel regional sau la nivelul Uniunii şi au modificat condiţiile de declarare a unei crize a preţurilor la energie electrică, astfel încât să poată fi declarată o criză atunci când se preconizează că preţurile angro medii foarte mari ale energiei electrice vor dura cel puţin şase luni iar creşterile bruşte ale preţurilor cu amănuntul ale energiei electrice vor continua timp de cel puţin trei luni.

Consiliul a convenit că statele membre pot aplica un plafon pentru veniturile excesive de pe piaţă din energia electrică generată de producători cu costuri marginale mai mici, cum ar fi energia din surse regenerabile, energia nucleară şi lignitul până la 30 iunie 2024, sub rezerva aceloraşi condiţii ca măsura de urgenţă privind veniturile inframarginale adoptată la 6 octombrie 2022.

Abordarea generală va servi drept mandat de negociere cu Parlamentul European cu privire la forma finală a actului legislativ. Rezultatul negocierilor va trebui să fie adoptat în mod formal de către Consiliu şi Parlament.

Cele mai recente știri

To Top