Actualitate

Începe reglementarea criptomonedelor. Regulamentul MiCA urmează să se aplice efectiv începând cu data de 30 decembrie 2024

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind pieţele criptoactivelor (MiCA) a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE, a anunţat Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

MiCA are drept obiectiv principal instituirea unui cadru comun de reglementare şi supraveghere pentru activităţile care implică criptoactive şi care nu fac obiectul reglementării la nivelul altor norme comunitare şi se va aplica emitenţilor de criptoactive, precum şi furnizorilor de servicii pentru criptoactive în Uniunea Europeană. Lipsa unor astfel de norme îi poate expune pe deţinătorii de acest tip de active la riscuri semnificative şi poate induce, de asemenea, riscuri substanţiale pentru integritatea pieţei, inclusiv în ceea ce priveşte abuzul de piaţă şi criminalitatea financiară.

Regulamentul MiCA urmează să se aplice efectiv începând cu data de 30 decembrie 2024 şi va proteja investitorii, prin creşterea transparenţei şi prin punerea în aplicare a unui cadru cuprinzător pentru emitenţii şi furnizorii de servicii de criptoactive. Pentru punerea în aplicare a acestui Regulament este necesară elaborarea unui act normativ care să stabilească autorităţile competente la nivel naţional şi alocarea atribuţiilor/responsabilităţilor din perspectiva diferitelor categorii de criptoactive, ţinându-se seama, totodată, şi de implicarea şi de competenţele autorităţilor europene de supraveghere a pieţelor financiare bancare şi nebancare (EBA, ESMA, BCE).

„Având în vedere obligaţiile complexe şi domeniul vast acoperit de această legislaţie, dar şi faptul că aplicarea acesteia presupune implicarea atât a autorităţilor financiare non-bancare, cât şi a băncilor centrale, precum şi a altor autorităţi cu expertiză în domeniul IT, respectiv în protecţia consumatorilor, dar şi a altor instituţii care deja au competenţe în acest domeniu, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a iniţiat discuţii la nivel tehnic cu BNR şi cu alte autorităţi în vederea realizării paşilor premergători pregătirii aplicării acestei legislaţii”, a declarat domnul Ovidiu Petru, director general în cadrul Sectorului Instrumente şi Investiţii Financiare.

Noile reguli acoperă emitenţii de token-uri asimilate monedelor electronice (EMT), de token-uri raportate la active (ART), precum şi alte tipuri de criptoactive sub condiţia demonstrării că acestea din urmă nu se pot încadra în caracteristicile EMT sau ART. De asemenea, noua legislaţie vizează şi furnizorii de servicii pentru criptoactive, locurile de tranzacţionare, precum şi furnizorii de portofele în care sunt deţinute criptoactivele. Acest cadru de reglementare îşi propune să protejeze investitorii, să păstreze stabilitatea financiară, permiţând în acelaşi timp inovarea şi stimularea atractivităţii pieţei criptoactivelor.

Regulamentul oferă definiţii pentru diverse aspecte ale pieţei criptoactivelor, cum ar fi: criptoactive sau curnizori de servicii de criptoactive. Criptoactivele sunt reprezentări digitale ale valorii sau ale drepturilor care pot fi transferate şi stocate electronic, utilizând registrul distribuit sau o tehnologie similară.

Furnizori de servicii de criptoactive sunt entităţi care furnizează servicii legate de criptoactive, cum ar fi administrarea platformelor de tranzacţionare, schimbul de criptoactive pentru fonduri băneşti sau pentru alte criptoactive şi furnizarea de servicii de custodie şi administrare a criptoactivelor în numele clienţilor.

Regulamentul prevede, de asemenea, norme pentru comunicările de marketing legate de oferirea publică de criptoactive, precizând că aceste comunicări trebuie să fie identificate ca atare, să fie corecte, clare şi să nu inducă în eroare. De asemenea, Regulamentul stabileşte cerinţe pentru cartea albă a unui criptoactiv (white paper), un document pe care emitenţii trebuie să îl pregătească şi să îl facă public atunci când oferă criptoactive publicului.

În privinţa promovării şi utilizării tehnologiilor digitale în sistemul financiar, ASF încurajează inovaţia şi digitalizarea, fiind printre primele autorităţi din UE care au autorizat platforme de crowdfunding, conform dispoziţiilor legislaţiei europene.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai recente știri

To Top