Actualitate

INS a revizuit în urcare, la 0,7%, creşterea economică din primul trimestru

Foto: iStock

Institutul Naţional de Statistică (INS) a revizuit în urcare creşterea economică din primele trei luni ale acestui an, la 0,7%, de la 0,4% cât estima anterior, iar faţă de acelaşi trimestru din anul 2023, produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 0,5% pe seria brută şi de 2,2% pe seria ajustată sezonier, conform datelor provizorii 2 publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit INS, produsul intern brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2024 a fost de 424,634 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,7% faţă de trimestrul IV 2023 şi cu 2,2% faţă de trimestrul I 2023.

Pe serie brută, produsul intern brut estimat pentru trimestrul I 2024 a fost de 348,870 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,5% faţă de trimestrul I 2023.

Comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB a crescut cu +0,4 puncte procentuale iar cea a valorii adăugate brute s-a majorat cu +0,5 puncte procentuale.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante între cele două estimări, astfel: agricultura, silvicultura şi pescuitul nu au contribuit la creşterea PIB (0,0%) în cele două estimări, iar volumul de activitate a scăzut faţă de estimarea anterioară cu -0,1 puncte procentuale (de la 102,1% la 102%); industria a înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (-0,2%) în cele două estimări, iar volumul de activitate a crescut cu +0,3 puncte procentuale (de la 98,9% la 99,2%); construcţiile au înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (-0,1%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat cu +0,1 puncte procentuale (de la 97,6% la 97,7%); comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transportul şi depozitarea, hoteluri şi restaurante, de la -0,4% la +0,1% între cele două estimări, ca urmare a majorării volumului de activitate cu +2,1 puncte procentuale (de la 98,3% la 100,4%); informaţiile şi comunicaţiile au înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (+0,2%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat faţă de estimarea anterioară cu -0,1 puncte procentuale (de la 102,0% la 101,9%); intermedierile financiare şi asigurările de la -0,1% la 0,0%, între cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (98,4%).

De asemenea, INS menţionează că tranzacţiile imobiliare nu au contribuit la creşterea PIB (0,0%), iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (99,6%); activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţi de servicii suport au înregistrat aceeaşi contribuţie la creşterea PIB (-0,2%) în cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat cu +0,1 puncte procentuale (de la 96,7% la 96,8%); administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială, de la +0,1% la 0,0%, iar volumul de activitate a scăzut cu -0,7 puncte procentuale faţă de estimarea anterioară (de la 100,9% la 100,2%); activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii nu au suferit modificări privind contribuţia la creşterea PIB (+0,2%) între cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat faţă de estimarea anterioară (107,0% ).

INS precizează că volumul impozitelor nete pe produs a crescut cu 0,2 puncte procentuale în varianta provizorie (2) comparativ cu varianta provizorie (1), de la 106% la 106,2%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, diferenţe semnificative ale contribuţiei la modificarea PIB între cele două estimări, au înregistrat: cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei de la +2,2% la +2,5%, ca urmare a creşterii volumului său cu +0,5 puncte procentuale de la 103,3% la 103,8%; cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice, de la +0,3% la 0,0%, ca urmare a diminuării volumului său cu -3,8 puncte procentuale de la 103,9% la 100,1%; consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, de la +0,4 la -0,8%, ca urmare a scăderii volumului său cu -11,9 puncte procentuale de la 104,0% la 92,1%.

Bugetul pentru anul în curs este construit pe o creştere economică de 3,4%.

Cele mai recente știri

To Top