Consultanță

MADR va administra o schemă de finanțare a producției de energie regenerabilă pentru autoconsum destinată companiilor din sectorul agricol și alimentar

Posted on

La data de 12 mai 2023, a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 70/2023 prin care se instituie o nouă schemă de ajutor de stat, finanțată din Fondul pentru Modernizare, cu un buget total de 500 milioane EUR care se va implementa în perioada 2023-2028. 

În baza acestei scheme, se vor lansa mai multe apeluri de proiecte, cu un buget mediu anual de 150 milioane EUR, cu scopul de a finanța noi capacități de producție a energiei solare și eoliene, dar și a capacităților de stocare a energiei produse de aceste instalații.

Beneficiari eligibili sunt companiile care desfășoară activități în baza claselor CAEN 01 – Agricultură, vânătoare și servicii conexe, 10 – Industria alimentară și 11 – Fabricarea băuturilor. Aceștia trebuie să consume minim 70% din energia produsă de noile instalații. 

Până la 1 milion de euro/MW pentru proiecte solare 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile variază în funcție de tehnologie și puterea instalată, plafonul fiind de 1.000.000 EUR/MW pentru centrale fotovoltaice de maxim 1 MW, și 500.000 EUR/MW pentru centrale fotovoltaice cu putere mai mare de 1 MW. Pentru energie eoliană, plafoanele sunt cu 40% mai mari pe fiecare dintre cele două segmente de putere. 

Principalul criteriu pentru departajarea proiectelor va fi valoarea grantului solicitat, acordându-se cel mai mare scor proiectelor care solicită cel mai mic grant / MW. Acest criteriu va cântări 70% din punctajul total. Celelalte criterii vor fi definite în Ghidul solicitantului, care urmează să fie publicat de Ministerul Agriculturii. 

Deocamdată, nu a fost anunțat un calendar pentru lansarea primului apel, însă în ordinul aprobat se menționează că derularea și implementarea schemei va începe după aprobarea finanțării acesteia de către Banca Europeană de Investiții. 

Energie regenerabilă în industrie

Investițiile în energie regenerabilă pentru autoconsum sunt importante pentru toate companiile din industrie, în special pentru cele din sectorul agricol și alimentar, deoarece costurile cu energia electrică se transpun în prețurile finale ale produselor, iar cele două sectoare vizate de prezenta schemă sunt responsabile pentru fabricarea unor produse de bază. Ca urmare, eficientizarea și reducerea costurilor acestor companii ar putea contribui la diminuarea presiunii asupra prețurilor. Un element care contribuie la această eficientizare este instalarea de capacități de stocare, care vor oferi beneficiarilor posibilitatea de a utiliza o cantitate cât mai mare din energia pe care o produc fără a tranzita rețeaua de distribuție, evitând astfel costuri suplimentare. 

În prezent, prețul pentru energia electrică este plafonat pentru operatorii economici din domeniul industriei alimentare, precum și pentru cei din domeniul agriculturii și pescuitului la valori între 1 și 1,3 lei/kwh, în conformitate cu legea 357/2022, ceea ce oferă o stabilitate în industrie. Cu toate acestea, plafonarea se va încheia în luna martie 2025. Până la acea dată, dacă schema ar fi implementată în perioada următoare, ar exista timp pentru montarea și punerea în funcțiune a noilor instalații de energie regenerabilă, care vor contribui la diminuarea costurilor cu energia electrică după ridicarea plafonului, evitând astfel un nou val de inflație. 

Un alt beneficiu pe care îl aduce implementarea schemei de finanțare propusă de Ministerul Agriculturii este diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră prin creșterea procentului de energie regenerabilă in mixul energetic național, contribuind astfel la obiectivele României și ale Uniunii Europene privind decarbonizarea. În plus, descentralizarea producției de energie electrică prin aducerea locului de producție aproape de locul de consum are un impact pozitiv asupra gradului de încărcare a rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice, asigurând capacități pentru noi producători și consumatori la nivelul infrastructurii existente. 

Pregătirea aplicațiilor

În cazul unor apeluri similare, solicitanții au avut la dispoziție o perioadă de numai 2-3 luni pentru pregătirea și depunerea aplicațiilor de la momentul anunțării apelului, ceea ce se poate dovedi dificil sau chiar imposibil, în cazul în care pregătirea documentației necesare nu este demarată din timp. 

Schema publicată nu cuprinde detalii referitoare la conținutul dosarelor care se vor depune, însă, pe baza experienței cu alte scheme de finanțare, sugerăm companiilor interesate să verifice documentele cu privire la drepturile asupra imobilului unde se vor amplasa noile centrale regenerabile, să demareze realizarea studiilor de fezabilitate și a analizei cost beneficiu, precum și procesul de aprobare internă a proiectului, astfel încât să fie pregătite să finalizeze documentația într-un termen destul de scurt în momentul lansării apelului de proiect. 

În concluzie, schema de finanțare a energiei regenerabile aprobată de MADR reprezintă o oportunitate importantă pentru industrie. Implementată în timp util, această schemă ar putea avea efecte pozitive în ceea ce privește inflația, contribuind totodată la un mediu mai curat, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de energia produsă din surse convenționale.

Autori: Mihai Drăghici, Director, Consultanţă, EY România,
Alexandru Bălan, Senior Manager, Consultanţă, EY România şi
Larisa Bucur, Manager, Consultanţă, EY România

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai citite știri

Exit mobile version