Actualitate

Ministerul Economiei a publicat procedurile de implementare a unor programe naţionale de susţinere a investiţiilor şi creşterea competitivităţii

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) a lansat miercuri, spre consultare publică, procedurile de implementare aferente unor programe naţionale care vizează susţinerea investiţiilor şi creşterea competitivităţii IMM-urilor, precum şi încurajarea digitalizării şi transformării verzi a acestora.

Este vorba despre programele „Comerţ & Servicii”„Microindustrializare – Fabricat în România” şi „Accelerare a dezvoltării IMM-urilor”.

„Noile ediţii au drept obiectiv susţinerea investiţiilor şi creşterea competitivităţii IMM-urilor, precum şi încurajarea digitalizării şi transformării verzi a acestora, printr-o schimbare de paradigmă, în ceea ce priveşte mecanismul de acordare a sprijinului financiar”, precizează MEAT printr-un comunicat.

Astfel, cele trei programe, diferenţiate doar prin activităţile ţintă cărora li se adresează, vor fi implementate cu componentă de primă de capital pentru creditele de investiţii acordate de băncile partenere, pentru cheltuielile eligibile de retehnologizare, achiziţia de echipamente noi şi performante pentru eficientizarea energetică a activităţii, tehnologii, echipamente, sisteme, soluţii sau servicii de colectare, reciclare, reutilizare a deşeurilor industriale şi cheltuieli de digitalizare a afacerilor.

Potrivit MEAT, complementaritatea între măsuri, în ceea ce priveşte activităţile ţintă, respectiv producţie pentru programul „Microindustrializare – Fabricat în România”, comerţ şi servicii pentru măsura dedicată acestor sectoare, dar şi separat IT, construcţii, HoReCa şi servicii medicale pentru programul de accelerare, acoperă întreaga paletă de activităţi eligibile pentru schemele de ajutor de minimis, oferind firmelor cu o vechime mai mare de 2 ani pârghii de investiţii în activitatea proprie indiferent de sectorul pe care activează.

Conform procedurilor aflate în consultate publică, mecanismul de acordare a sprijinului financiar comun celor trei programe implică, în primă instanţă, selectarea transparentă a băncilor partenere de către MEAT. Solicitanţii vor depune, în continuare, cererile de creditare şi finanţare la una dintre instituţiile de credit selectate, într-o perioadă de înscriere de 30 zile. Ulterior, băncile partenere vor transmite către minister listele proprii ale aplicanţilor, conform principiului primul venit – primul servit, realizând, în continuare, evaluarea bancabilităţii acestora.

Verificările din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii aplicanţilor vor fi realizate de MEAT/AIMM. În funcţie de rezultatele comunicate, băncile vor încheia contractele de credit şi AFN în maximum 30 de zile de la emiterea notificărilor de principiu la finanţare. După efectuarea cheltuielilor aferente investiţiei de către beneficiar, banca parteneră va transmite decontul, însoţit de documentele aferente, către MEAT/AIMM, în vederea verificării acestuia.

Termenul maxim de implementare a proiectului va fi de 12 luni de la data semnării contractului de credit şi AFN.

Valoarea primei de capital va fi de maximum 500.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente unui credit de investiţii contractat de la instituţia de credit parteneră, iar valoarea creditului de investiţii solicitat prin program nu poate fi mai mică de 250.000 lei.

Bugetele alocate celor trei scheme de ajutor sunt în valoare de 74,5 milioane de lei pentru programul „Comerţ şi Servicii”, 85 milioane lei pentru „Microindustrilizare – Fabricat în România” şi 52 milioane lei pentru programul „Accelerare a dezvoltării IMM-urilor”.

„Valoarea estimată a infuziei investiţionale în economie este de aproximativ trei ori mai mare decât bugetele iniţiale alocate, depăşind 600 de milioane de lei în toată perioada de implementare şi monitorizare a măsurilor de sprijin, dat fiind faptul că investiţiile în retehnologizarea companiilor, digitalizarea acestora, eficientizarea energetică a activităţii şi modernizarea fluxurilor tehnologice conduc atât la dezvoltarea întreprinderilor, cât şi la crearea de noi locuri de muncă şi menţinerea acestora în economie”, a declarat ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan-Radu Oprea.

Se estimează un număr de 149 beneficiari pentru programul „Comerţ şi Servicii”, 170 pentru „Microindustrilizare – Fabricat în România” şi 104 pentru programul „Accelerare a dezvoltării IMM-urilor”.

Cele mai recente știri

To Top