Actualitate

MIPE anunță Programul naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti. Are o alocare de 10 miliarde de lei

Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene (MIPE) lansează, miercuri, în dezbatere publică, Ordonanţa de Urgenţă care reglementează Programul naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti, cu o alocare de 10 miliarde de lei, pentru perioada 2024-2030, a anunţat ministerul.

„Sănătatea este un domeniu în care investiţiile şi preocuparea Guvernului pentru îmbunătăţirea serviciilor trebuie să se regăsească permanent pe lista de priorităţi. Prin Programul naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti se urmăreşte cu predilecţie o mai bună distribuţie a infrastructurii de sănătate între regiuni şi judeţe, creşterea accesului populaţiei la servicii medicale de calitate, creşterea eficacităţii serviciilor medicale, o mai bună adaptare a infrastructurii la noile cerinţe tehnologice şi de asigurare a unor circuite funcţionale şi eficiente în spitalele din aceste zone”, a delcarat Adrian Câciu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Conform sursei citate, ordonanţă de urgenţă reglementează măsurile necesare pentru crearea unui cadru legislativ care să permită potenţialilor beneficiari promovarea proiectelor, astfel încât să se poată asigura accesul întregii populaţii la servicii medicale esenţiale, creşterea calităţii vieţii şi atingerea standardelor din ţările europene.

Programul beneficiază de un buget total de 10 miliarde lei, care va fi asigurat inclusiv din contracte de împrumut cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale şi va fi gestionat la nivelul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Valoarea maximă aferentă unui proiect finanţată din Program este de 1 miliard de lei pentru spitale judeţene/judeţene de urgenţă, spitale de urgenţă, spitale monospecialitate; 350,5 milioane lei pentru spitale municipale/municipale de urgenţă; 250 milioane lei pentru spitale orăşeneşti.

Beneficiarii programului pot fi unităţile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art 5 lit pp) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, care au în coordonare/subordonare/autoritate sau deţin în administrare/proprietate unităţi sanitare publice şi instituţiile publice centrale care au în coordonare/subordonare/autoritate sau deţin în administrare/proprietate unităţi sanitare publice.

Pe lista beneficiarilor se mai află unităţile sanitare publice: spitalele publice orăşeneşti, municipale/municipale de urgenţă şi spitalele judeţene/judeţene de urgenţă, spitale de urgenţă, spitale de specialitate, inclusiv institute care desfăşoară activitate medicală spitalicească şi prespitalicească aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea Ministerului Sănătăţii, inclusiv a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale din sfera apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv a Academiei Române, precum şi alte instituţii care desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţii publice la nivel naţional, regional, judeţean sau local; parteneriat între autorităţile/instituţiile publice locale şi/sau centrale şi unităţile sanitare publice.

În ceea ce priveşte categoriile de investiţii, acestea vizează realizarea de construcţii noi şi dotarea lor, lucrări de modernizare/reabilitare şi dotare, precum şi extinderea la construcţiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente şi dotare.

Conform sursei citate, nu sunt eligibile investiţiile care vizează exclusiv achiziţia de dotări.

Ministerul precizează că finanţarea programului se asigură din: sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, la o poziţie distinctă de cheltuieli; împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale şi/sau de la alţi finanţatori, contractate conform prevederilor legislaţiei privind datoria publică; sume din bugetele locale alocate cu această destinaţie; alte surse legal constituite.

Reprezentanţii ministerului precizează că implementarea programului va fi detaliată în normele metodologice de aplicare a programului.

Conform ministerului, după aprobarea Ordonanţei de urgenţă, elaborarea normelor metodologice de aplicare a programului aprobate prin Hotărare de Guvern se va face în 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă – martie 2024.

Astfel, beneficiarii pot depune cereri pentru obţinerea avizului de oportunitate din partea Ministerului Sănătăţii pentru categoriile de investiţii propuse de solicitanţi în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului – aprilie 2024.

Depunerea cererilor de finanţare la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene se va face în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului – 15 mai 2024.

Evaluarea cererilor de finanţare se va realiza în perioada 15 mai 2024 – 15 august 2024. Aprobarea Hotărârii de Guvern cu privire la lista de proiecte propuse spre finanţare se va face în septembrie 2024, iar semnarea contractelor de finanţare, în octombrie 2024.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai recente știri

To Top