Actualitate

Modificările propuse de ASF pentru Pilonul II merg la promulgare. CCR a respins obiecţiile de neconstituţionalitate

Posted on

Curtea Constituţională a respins obiecţiile de neconstituţionalitate la Ordonanţa de Urgenţă din iarna lui 2022 prin care Autoritatea de Supraveghere Financiară a adus unele modificări sistemului de pensii private Pilon II, precum eliminarea comisionului pentru contribuţii plătite şi stabilirea unui comision unic, astfel că legea mergea acum la promulgare la preşedintele Klaus Iohannis.

Obiecţiile au venit în februarie 2023 din partea USR şi Forţa Dreptei care susţineau că „legea va produce pierderi fondurilor de pensii private şi va determina retragerea acestora din România„. USR şi Forţa Dreptei au atacat la CCR legea OUG.

Autoritatea de Supraveghere Financiară salută decizia Curții Constituționale referitoare la respingerea obiecțiilor de neconstituționalitate, care au fost ridicate în ceea ce privește Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private.

Măsurile de reformare a legislației din domeniul sistemului pensiilor private vizează, pe de o parte, o îmbunătățire a capacității de supraveghere a Autorității de Supraveghere Financiară în interesul consumatorilor, iar pe de altă parte consolidarea cadrului de reglementare„, arată ASF într-un comunicat de presă.

Modificările cadrului legislativ care guvernează sistemul pensiilor private propuse de ASF

  • stabilirea unor principii privind regulile de investire și privind modul de evaluare a activelor fondurilor și responsabilitatea administratorilor;
  • stabilirea obligației administratorului de a deține permanent un nivel adecvat de lichiditate, a cărui valoare acoperă activitatea curentă pentru o perioadă de cel puțin 6 luni;
  • introducerea unor prevederi privind cerințele pentru persoanele cu funcții-cheie și a unor prevederi exprese privind autorizarea acestor persoane; stabilirea atribuțiilor directorilor de investiții din cadrul administratorilor;
  • stabilirea obligațiilor consiliului de a defini şi supraveghea implementarea mecanismelor de guvernanță care asigură gestionarea eficientă şi prudentă a unei organizații, inclusiv separarea sarcinilor în cadrul organizației şi prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care promovează integritatea pieţei;
  • segregarea atribuțiilor și responsabilităților diferitelor structuri de conducere, supraveghere și control, după caz, astfel încât să fie evitate eventualele conflicte de interes și să fie acordată autoritatea și independența necesare funcțiilor de control;
  • stabilirea unui comision unic de administrare, perceput de administrator pentru prestarea activităților principale și a celor secundare/conexe;
  • completarea cerințelor de raportare și transparență;
  • stabilirea dreptului participanților și al beneficiarilor de a cere plata activului personal net sau a pensiei private ca fiind imprescriptibil;
  • introducerea posibilității ca, în cazul declanșării procedurii de administrare specială, A.S.F. să poată desemna Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private drept administrator special, în condițiile stabilite prin reglementări, pentru asigurarea unui nivel suplimentar de siguranță a sistemului de pensii private în cazul în care niciun alt administrator nu îndeplinește cerințele legale în acest sens;
  • completarea și clarificarea regimului sancționatoriu.

Legea menționată aduce modificări Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai citite știri

Exit mobile version