Actualitate

Noi proceduri fiscale aplicabile în acest an

Prevederile din Codul de procedură fiscală sunt modificate substanțial de OUG nr. 188/2022, când sunt reglementate proceduri de colectare a creanțelor fiscale sau controale și inspecții fiscale. Unele prevederi normative au intrat în vigoare în data de 29 decembrie 2022, data publicării în Monitorul Oficial, alte prevederi normative au intrat în vigoare în 08 ianuarie 2023 – în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar alte prevederi intră în vigoare la 01 ianuarie 2026.

În plus, unele prevederi din prezenta ordonanță se aplică inspecțiilor fiscale începute înainte de publicarea în Monitorul Oficial a prezentei ordonanțe. Trebuie să ținem cont și de actualele prevederi normative, din cauza faptului că noile reglementări sunt adoptate în contextul existenței unei proceduri deja aplicabile.

Să analizăm succint principalele prevederi ale actului normativ:

  1.  Se instituie noțiunea de „dosar administrativ al acțiunii de control”, respectiv noțiunea de „dosar fiscal al contribuabilului”, ca fiind un set de documente aferente unei acțiuni de control sau aferente activității de administrare a contribuabilului.
  2. La cererea scrisă a contribuabilului, organul fiscal are obligația să pună la dispoziția acestuia dosarul administrativ al acțiunii de control. În acest sens există chiar o hotărâre a Curții de justiție a Uniunii Europene – C430/19/CF, într-un litigiu între un contribuabil din România și autoritatea fiscală, ce stabilește dreptul contribuabilului de a solicita anularea actelor administrative fiscale când contribuabilul nu a avut acces la respectivele documente deținute de organul fiscal.
  3. Se elimină procedura de efectuare doar a unor controale tematice, organul fiscal având dreptul să efectueze controale inopinate sau controale antifraudă.
  4. Se reiterează situația prin care contribuabilul trebuie să prezinte organului fiscal documente sau informații pentru clarificarea situației fiscale. Se accentuează însă o precizare normativă în sensul că organul fiscal trebuie să indice documentele pe care le solicită contribuabilului și natura informațiilor pe care le solicită.
  5. Se reiterează situația în care contribuabilul are obligația să depună documente la sediul organului fiscal, această procedură putându-se realiza atât prin transmiterea cu poșta, prin înregistrarea la registratura organului fiscal sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță.
  6. Se instituie procedura de notificare a conformării. În situația în care se identifică contribuabili ce ar putea să fie selectați în vederea efectuării unei inspecții fiscale, anterior începerii inspecției, aceștia pot fi notificați de identificarea riscurilor fiscale și de neconformările identificate de organul fiscal.
  7. Contribuabilii au un termen de 30 de zile după notificare să depună sau să corecteze declarațiile fiscale. Depunerea și corectarea declarațiilor fiscale nu înseamnă neapărat suspendarea inspecției fiscale, ci diminuarea riscului fiscal. În cazul în care există contribuabili cu risc fiscal ridicat, ce au fost notificați și nu au remediat riscurile fiscale, aceștia sunt supuși obligatoriu unei inspecții fiscale/verificări documentare.
  8. Ca regulă generală, inspecția fiscală se realizează la sediul organului de inspecție fiscală. Până la această modificare, regula generală era ca inspecția să se desfășoare la sediul contribuabilului. Organul fiscal prin decizie motivată sau la solicitarea contribuabilului poate efectua inspecția la sediul contribuabilului. Contribuabilul interesat va depune o cerere ce va fi soluționată în maxim 3 zile de la înregistrare, iar dacă nu este soluționată în acest termen, se consideră acceptată în mod tacit.
  9. Se introduce o nouă procedură a controlului Antifraudă, aceasta având ca obiectiv prevenirea și combaterea fraudei și evaziunii fiscale.
  10. Se reiterează faptul că dacă în urma unei analize de risc asupra veniturilor persoanelor fizice se va începe o verificare a situației personale, când diferența dintre veniturile estimate prin analiza de risc și veniturile declarate este mai mare de 10%, dar nu mai puțin de 50.000 lei. Noutatea fiscală constă în faptul că persoanele fizice pot fi selectate în mod aleatoriu în scopul efectuării unei verificări a situației fiscale personale. Legiuitorul stabilește totuși faptul că într-un an nu pot fi selectate mai mult de 10% din totalul persoanelor potențiale pentru efectuarea verificării situației personale. Și în această situație se utilizează procedura notificării de conformare voluntară.

Cele mai recente știri

To Top