Asigurări

Proiectul Guvernului privind RCA pentru deţinătorii de trotinete şi biciclete electrice, depus la Senat

Foto: iStock

Primul proiect de lege aflat pe agenda Senatului în acest an este unul de modificare a Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, adoptat la sfârşitul anului trecut de Guvern şi care prevede ca proprietarii de trotinete şi biciclete electrice să plătească RCA.

Proiectul, care pune în acord legislaţia românească cu cea europeană, defineşte „vehiculul” în sensul în care obligaţia de asigurare se raportează la anumite criterii de natură tehnică, drept urmare intrând sub obligaţia de asigurare şi vehicule ce conform legislaţiei naţionale nu sunt supuse înmatriculării/înregistrării – trotinete electrice, biciclete electrice şi alte vehicule. Totodată, sunt eliminate cazurile în care accidentele sunt produse de situaţii în care vehiculele nu sunt utilizate ca mijloc de transport.

Proiectul stabileşte, totodată, modalitatea de control a asigurării RCA. Astfel, se permite utilizarea unor dispozitive electronice de control a asigurării RCA în trafic, fără oprirea vehiculelor, în măsura în care legislaţia GDPR este respectată. Este introdus şi un tipizat standardizat la nivel european în ceea ce priveşte atestarea istoricului daunelor întâmplate acoperite de RCA ale asiguratului.

Potrivit proiectului, se defineşte ca fiind vehicul orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie, dar care nu se deplasează pe şine cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h dau masă proprie mai mare de 25 kg şi o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h; orice remorcă destinată utilizării cu vehiculul menţionat, indiferent dacă este cuplată sau necuplată; tramvai. Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul care staţionează în mod obişnuit în România încheie şi menţine în valabilitate o asigurarea RCA pentru a acoperi riscurile care decurg din utilizarea acestuia în limitele teritoriale de aplicare prevăzute de lege.

Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele: pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 6.434.740 lei; pentru vătămările corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără carcater patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte la un nivel de 31.926.210 lei.

Autoritatea de Supraveghere Financiară poate revizui prin reglementări proprii limitele prevăzute, în conformitate cu reglementările europene.

Asiguratul poate solicita în scris asigurătorului RCA suspendarea efectelor contractului RCA pe perioada suspendării înmatriculării vehiculului.

Sunt exceptate de la obligativitatea încheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor şi activităţilor sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competiţiilor, al antrenamentelor, al testărilor şi al demonstraţiilor care se desfăşoară în România într-o zonă cu acces restricţionat şi demarcată, atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o altă parte a încheiat o asigurarea facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperă prejudiciile provocate de către vehicule oricărei alte părţi terţe, inclusiv spectatorilor şi altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudiciile produse conducătorilor auto participanţi şi vehiculele acestora.

Organizatorul evenimentului sportiv este responsabil de acoperirea prejudiciilor produse prin intermediul vehiculelor participante la eveniment atunci când nu s-a asigurat că există încheiată asigurarea facultativă sau instrumentul de garantare alternativ prevăzut în proiect.

Proiectul de lege, al cărui iniţiator este Guvernul, are în vedere transpunerea prevederilor Directivei 2021/2118/CE şi ale hotărârilor Curţii Europene de Justiţie, acte normative de minimă armonizare a legislaţiei statelor membre prin care este reglementată asigurarea RCA la nivelul Uniunii Europene, caz în care revizuirea legislaţiei naţionale a statelor membre nu este un demers singular la nivelul României.

„Proiectul de act normativ are ca beneficiu asigurarea protecţiei persoanelor prejudiciate RCA, a asiguratului şi respectarea obligaţiilor legale ce sunt în legătură cu încheierea contractelor RCA în baza cărora se acordă despăgubiri în cazul accidentelor de vehicule. (…) Neadoptarea proiectului de act normativ poate avea drept consecinţe declanşarea de către Uniunea Europeană a procedurii de infringement pentru nerespectarea obligaţiilor de transpunere a legislaţiei europene, obligaţii ce revin României în calitate de stat membru”, se precizează în expunerea de motive.

Senatul este prima Cameră legislativă sesizată, Camera Deputaţilor fiind for decizional în cazul acestui proiect.

Cele mai recente știri

To Top