Actualitate

UE a anunțat al 14-lea pachet de sancţiuni pentru Rusia. Lista completă

Foto: iStock

Consiliul European a adoptat un al 14-lea pachet de măsuri restrictive economice şi individuale, dând o nouă lovitură regimului lui Putin şi celor care perpetuează războiul său ilegal, neprovocat şi nejustificat de agresiune împotriva Ucrainei.

Aceste măsuri sunt menite să vizeze sectoare de mare valoare ale economiei ruse, precum energia, finanţele şi comerţul, şi să facă tot mai dificilă eludarea sancţiunilor UE.

Sancţiunile noastre au slăbit deja în mod semnificativ economia rusă şi l-au împiedicat pe Putin să îşi ducă la îndeplinire planurile de distrugere a Ucrainei, deşi acesta continuă încă agresiunea ilegală care vizează civilii şi infrastructura civilă. Al 14-lea pachet de sancţiuni demonstrează unitatea noastră în sprijinirea Ucrainei şi în încercarea de a limita activităţile criminale ale Rusiei împotriva ucrainenilor, inclusiv eforturile de a eluda măsurile UE”, a spus Josep Borrell, Înalt Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate.

Pachetul include măsuri restrictive privind alte 116 persoane şi entităţi responsabile de acţiuni care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei, precum şi următoarele măsuri sectoriale:

ENERGIA

Pentru a se asigura că instalaţiile UE nu sunt utilizate pentru transbordarea gazului natural lichefiat (GNL) rusesc către ţări terţe, reducând astfel veniturile semnificative pe care Rusia le obţine din vânzarea şi transportul GNL, UE va interzice serviciile de reîncărcare a GNL rusesc pe teritoriul UE în scopul operaţiunilor de transbordare către ţări terţe. Această măsură vizează atât transferurile de la navă la navă şi de la navă la ţărm, cât şi operaţiunile de reîncărcare şi nu afectează importul, ci doar reexportul către ţări terţe prin UE. Comisia Europeană va monitoriza punerea în aplicare şi evoluţia acestei decizii şi poate propune măsuri de atenuare, dacă este necesar.

În plus, UE va interzice investiţiile noi, precum şi furnizarea de bunuri, tehnologii şi servicii pentru finalizarea proiectelor GNL aflate în construcţie, precum Arctic LNG 2 şi Murmansk LNG. Sunt introduse restricţii la importul de GNL rusesc prin terminalele UE care nu sunt conectate la sistemul de gaze naturale.

COMBATEREA ELUDĂRII

UE se dotează cu instrumente suplimentare pentru a reprima eludarea. În primul rând, societăţile-mamă din UE vor trebui să depună toate eforturile pentru a se asigura că filialele lor din ţări terţe nu iau parte la nicio activitate care să conducă la un rezultat pe care sancţiunile încearcă să îl prevină.

În al doilea rând, pentru a contribui la contracararea reexportului de materiale de luptă descoperite în Ucraina sau esenţiale pentru dezvoltarea sistemelor militare ruseşti, s-a decis că operatorii din UE care vând astfel de materiale de luptă către ţări terţe vor trebui să pună în aplicare mecanisme de diligenţă necesară capabile să identifice şi să evalueze riscurile de reexport către Rusia şi să le reducă.

În plus, operatorii din UE care transferă know-how industrial pentru producţia de bunuri pentru câmpurile de luptă către omologi comerciali din ţări terţe vor trebui să includă în prezent dispoziţii contractuale pentru a garanta că acest know-how nu va fi utilizat pentru bunuri destinate Rusiei.

FINANŢELE

Consiliul a decis să interzică utilizarea „Sistemului de transfer de mesaje financiare” (SPFS), un serviciu specializat de mesagerie financiară dezvoltat de Banca Centrală a Rusiei pentru a neutraliza efectul măsurilor restrictive. Entităţilor din UE care operează în afara Rusiei li se va interzice să se conecteze la SPFS sau la servicii de mesagerie financiară specializate echivalente.

În plus, operatorilor din UE le va fi interzis să efectueze tranzacţii cu entităţi incluse pe o listă specifică utilizând SPFS în afara Rusiei.

În plus, Consiliul introduce o interdicţie privind tranzacţiile cu instituţiile financiare şi de credit vizate şi cu furnizorii de active criptografice stabiliţi în afara UE, atunci când aceste entităţi facilitează tranzacţii care sprijină baza industrială de apărare a Rusiei prin exportul, furnizarea, vânzarea, transferul sau transportul către Rusia de bunuri şi tehnologii cu dublă utilizare, produse sensibile, bunuri de pe câmpul de luptă, arme de foc şi muniţii.

FINANŢAREA PARTIDELOR POLITICE ŞI A ALTOR ORGANIZAŢII

Având în vedere încercările continue ale Rusiei de a interfera cu procesele democratice din UE şi de a submina fundamentele democratice ale acesteia, inclusiv prin campanii de influenţă şi prin promovarea dezinformării, Consiliul a decis că partidele şi fundaţiile politice, organizaţiile neguvernamentale, inclusiv grupurile de reflecţie, sau furnizorii de servicii media din UE nu vor mai fi autorizaţi să accepte finanţare din partea statului rus şi a reprezentanţilor săi.

În conformitate cu Carta drepturilor fundamentale, măsurile convenite luni nu vor împiedica furnizorii de servicii media şi personalul acestora să desfăşoare alte activităţi în UE, cum ar fi cercetarea şi interviurile.

TRANSPORTURILE

Pentru prima dată, UE a adoptat o măsură care vizează anumite nave care contribuie la războiul Rusiei împotriva Ucrainei, care fac obiectul unei interdicţii de acces în port şi al unei interdicţii de prestare de servicii. Aceste nave pot fi desemnate din diverse motive, cum ar fi transportul de echipamente militare pentru Rusia, transportul de cereale ucrainene furate şi sprijinirea dezvoltării sectorului energetic al Rusiei, de exemplu prin transportul de componente GNL sau transbordări de GNL. Această măsură vizează, de asemenea, navele-cisternă care fac parte din flota obscură a lui Putin şi care eludează plafoanele impuse de UE şi de Coaliţia pentru plafonarea preţurilor, adoptând în acelaşi timp practici de transport înşelătoare, în total dispreţ faţă de standardele internaţionale. 27 de nave au fost vizate astăzi din aceste motive.

În plus, pentru a evita alte forme de eludare, Consiliul a decis să extindă interdicţia UE privind zborurile. Interdicţia de a ateriza, decola sau survola teritoriul UE se va aplica, de asemenea, oricărei aeronave utilizate pentru un zbor neprogramat şi în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism rus este în măsură să determine în mod eficient locul sau ora decolării sau aterizării pentru a ajunge, de exemplu, la o destinaţie de vacanţă sau la o întâlnire de afaceri. În plus, operatorii trebuie să furnizeze orice informaţii solicitate de autorităţile naţionale competente ale statelor membre cu privire la zborurile neprogramate, inclusiv proprietatea asupra aeronavei şi, eventual, a pasagerilor

S-a mai decis şi extinderea interdicţiei privind transportul rutier de mărfuri pe teritoriul UE, inclusiv în tranzit, astfel încât să includă operatorii din UE care sunt deţinuţi în proporţie de 25% sau mai mult de o persoană fizică sau juridică rusă.

CONTROALE ŞI RESTRICŢII LA IMPORT-EXPORT

Consiliul a adăugat 61 de noi entităţi pe lista celor care sprijină direct complexul militar şi industrial al Rusiei în războiul său de agresiune împotriva Ucrainei. Acestea vor face obiectul unor restricţii de export mai stricte privind bunurile şi tehnologiile cu dublă utilizare, precum şi bunurile şi tehnologiile care ar putea contribui la îmbunătăţirea tehnologică a sectorului de apărare şi securitate al Rusiei. Unele dintre aceste entităţi sunt situate în ţări terţe (China, Kazahstan, Kârgâzstan, Turcia şi Emiratele Arabe Unite) şi au fost implicate în eludarea restricţiilor comerciale şi angajate în achiziţionarea de produse sensibile utilizate, de exemplu, în producţia de drone sau în furnizarea de sprijin material pentru operaţiunile militare ruse.

În plus, decizia de luni extinde lista produselor restricţionate care ar putea contribui la îmbunătăţirea tehnologică a sectorului de apărare şi securitate al Rusiei prin adăugarea anumitor maşini-unelte şi a anumitor „vehicule de teren”.

UE a introdus, de asemenea, restricţii suplimentare privind exporturile de bunuri care contribuie în special la consolidarea capacităţilor industriale ale Rusiei (de exemplu, produse chimice, inclusiv minereuri de mangan şi compuşi din pământuri rare, materiale plastice, utilaje de excavare, monitoare şi echipamente electrice), precum şi restricţii suplimentare privind importul de heliu din Rusia, care este o sursă de venituri semnificative pentru regim.

Liechtenstein este adăugat pe lista ţărilor partenere care aplică un set de măsuri restrictive privind importurile de fier şi oţel din Rusia, precum şi un set de măsuri de control al importurilor care sunt substanţial echivalente cu cele ale UE.

PROTECŢIA OPERATORILOR DIN UE

Pachetul include, de asemenea, măsuri care să permită operatorilor din UE să solicite despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de companiile ruseşti ca urmare a punerii în aplicare a sancţiunilor şi a exproprierilor. De asemenea, se creează instrumentul pentru întocmirea unei liste de societăţi care fac obiectul unei interdicţii de tranzacţionare pentru imixtiunea în arbitrajul şi competenţa instanţelor.

ALTE MĂSURI

Pachetul de luni va impune restricţii privind acceptarea cererilor de înregistrare în UE a anumitor drepturi de proprietate intelectuală de către resortisanţi şi societăţi din Rusia, cu scopul de a compensa acţiunile guvernului şi ale instanţelor ruse care îi privează în mod nelegitim pe titularii de drepturi de proprietate intelectuală din UE de protecţia lor în Rusia.

În sfârşit, va fi interzisă achiziţionarea, importul, transferul sau exportul de bunuri culturale ucrainene şi de alte bunuri de importanţă arheologică, istorică, culturală, ştiinţifică rară sau religioasă, în cazul în care există motive întemeiate de a suspecta că bunurile au fost scoase ilegal din Ucraina.

Cele mai recente știri

To Top