Consultanță

Autorizarea CBAM la orizont: Ce înseamnă 31 decembrie 2024 pentru importatori

Publicat în mai 2023, Regulamentul privind Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM) vizează nivelarea condițiilor de concurență pentru producătorii din Uniunea Europeană și cei din afara acesteia, prin taxarea importurilor de produse cu un consum intensiv de carbon. 

Vorbim despre instrumentul prin care UE încearcă stabilirea unui preț echitabil carbonului emis în producția bunurilor care implică un consum intens de carbon, și intră pe teritoriul UE, pentru a încuraja producția industrială mai curată în țările din afara UE. 

Introducerea treptată a CBAM este aliniată cu eliminarea treptată a alocării de cote gratuite în cadrul Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) pentru a sprijini decarbonizarea industriei UE.

Noul sistem este reglementat prin Regulamentul (UE) 2023/956 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 mai 2023 privind instituirea unui mecanism de ajustare a carbonului la frontieră.

Mecanismul CBAM a fost introdus pentru a se asigura că eforturile UE de reducere a emisiilor de carbon nu sunt subminate de importurile de produse cu intensitate mare de carbon care nu sunt supuse acelorași standarde de mediu. Regulamentul are un impact major în cinci sectoare-cheie: ciment, fier și oțel, aluminiu, îngrășăminte, electricitate și hidrogen. Deși perioada de tranziție, care se încheie la sfârșitul anului 2025, impune doar obligații de raportare, din 2026 importatorii vor trebui să dețină o autorizație CBAM pentru a putea continua importurile. Procesul de autorizare va începe la 31 decembrie 2024. Până la această dată, va fi publicată legislația secundară privind derularea acestui proces.

Procesul de Autorizare CBAM

Autorizarea CBAM este esențială pentru a asigura conformitatea cu noile reglementări și pentru a evita întreruperea activităților comerciale. Cererea de autorizare va include informații detaliate despre solicitant, activitatea economică, conformitatea fiscală și planurile de import, cum ar fi cele de mai jos: 

 

  • certificarea de către autoritatea fiscală din statul membru în care este stabilit solicitantul a faptului că acesta nu face obiectul unui ordin de recuperare a datoriilor fiscale naționale aflat în vigoare; 
  • declarație pe propria răspundere conform căreia solicitantul nu a fost implicat în încălcări grave sau încălcări repetate ale legislației vamale, ale normelor fiscale sau ale normelor privind abuzul de piață în cursul celor cinci ani anteriori anului în care a fost depusă cererea, inclusiv faptul că nu are cazier conținând infracțiuni grave legate de activitatea sa economică;
  • informațiile necesare pentru a demonstra capacitatea financiară și operațională a solicitantului de a îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului regulament și, în cazul în care autoritatea competentă decide acest lucru pe baza unei evaluări a riscurilor, documente justificative care să confirme respectivele informații, cum ar fi contul de profit și pierdere și bilanțul pentru cel mult ultimele trei exerciții financiare pentru care conturile au fost închise;
  • valoarea monetară și volumul estimate ale importurilor de mărfuri pe teritoriul vamal al UE în funcție de tipul de mărfuri, pentru anul calendaristic în care este depusă cererea, precum și pentru anul calendaristic următor.

Criterii de obținere a statutului de declarant autorizat

Pe de altă parte, importatorii trebuie să îndeplinească mai multe criterii pentru a obține statutul de declarant autorizat:

 

  1. Conformitatea cu legislația: Solicitantul nu trebuie să fi fost implicat în încălcări grave sau repetate ale legislației vamale, fiscale, ale normelor privind abuzul de piață sau ale Regulamentului CBAM.
  2. Capacitatea financiară și operațională: Solicitantul trebuie să demonstreze că poate îndeplini obligațiile impuse de CBAM.
  3. Stabilirea în UE: Solicitantul trebuie să fie stabilit în statul membru unde se depune cererea.
  4. Numărul EORI: Solicitantul trebuie să dețină un număr EORI conform reglementărilor UE.

Aceste criterii sunt asemănătoare cu cele utilizate în procesul de autorizare a statutului de Operator Economic Autorizat (AEO) de către autoritatea vamală, proces care poate dura peste șase luni de la momentul depunerii dosarului de solicitare.

Pentru a evita complicații, recomandăm agenților economici să înceapă procesul de autorizare CBAM fără întârziere, începând cu 31 decembrie 2024. Prin pregătirea din timp și înțelegerea cerințelor de autorizare, companiile pot asigura o tranziție lină către noile reglementări și se vor asigura că importurile de produse CBAM pot continua fără întrerupere de la 1 ianuarie 2026.

Autori: Mihai Petre, Director, Comerţ Internaţional, EY România

Daniela Neagoe, Senior Manager, Comerţ Internaţional, EY România

Adriana Nedelescu, Senior Consultant, Comerţ Internaţional, EY România

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai recente știri

To Top