Analize

Care sunt elementele cheie pentru o tranziție energetică la costuri sustenabile

Bilanțul proiectului Eficiență Energetică în case inteligente, clădiri inteligente  și rețele inteligente” arată un real interes atât din partea publicului, cât și a autorităților pentru politicile  naționale și măsurile locale de reducere a risipei de energie, interes care trebuie susținut constant prin  informație, oportunități de finanțare de la nivel național și investiții locale. 

Proiectul Federației ACUE, implementat în parteneriat cu Asociația pentru Energie Curată și Combaterea  Schimbărilor Climatice (AECCSC), a acționat pe trei piloni furnizând, prin intermediul experților cooptați,  soluții de creștere a eficienței energetice în locuințe și în clădirile publice, dar și informații legate de  necesitatea dezvoltării rețelelor de distribuție a energiei pentru a fi capabile să integreze eficient energia din surse regenerabile, în folosul comunităților. 

„Eficiența energetică este o resursă importantă, adesea ignorată deși este accesibilă. Am numit-o un uriaș  depozit de combustibil, iar interesul crescut al publicului ne face optimiști că informațiile puse la dispoziție,  prin expertiza de care am beneficiat, pot contribui real la buna informare, înțelegere și aplicare a măsurilor  de eficiență energetică”, a declarat Daniela Dărăban, Director executiv al Federației ACUE. 

Eficiența energetică înseamnă utilizarea inteligentă a resurselor energetice, iar proiectul a demonstrat,  prin exemple practice și informații actualizate, că măsura esențială pentru tranziția energetică este  adoptarea unui consum inteligent de energie.  

“Această campanie a înregistrat un succes, chiar peste ce ne-am așteptat. Este un lucru concret făcut  pentru oameni pe care i-am ajutat să fie mai bine informați, să înțeleagă mai bine oportunitățile actuale  oferite de un consum mai eficient. Iar sprijinul Norvegiei în derularea acestui proiect a însemnat totodată  un ghidaj perfect în termeni de eficiență energetică. Norvegia este un exemplu inspirațional, demonstrând  că o combinație de viziune strategică, colaborare între sectorul public și privat și implicarea activă a  cetățenilor poate duce la crearea unei societăți durabile și sustenabile din punct de vedere energetic”, a  declarat Răzvan Nicolescu, Președinte AECCSC.

Despre case inteligente – Putem evita risipa a peste 35% din energia consumată în locuințe, prin schimbări  de comportament și măsuri de eficientizare. Îmbunătățirea izolației pereților exteriori și măsurile de  etanșeizare pot reduce factura la încălzire cu până la 30%.  

Despre cladiri inteligente – Avem 242.000 de clădiri publice al căror consum este peste 200-250 kWh/mp  față de o medie recomandată la nivel european de 140kWh/mp. Un calcul sumar arată că dacă am atinge  consumul recomandat pe metrul pătrat, am obține o economie de peste 6 miliarde de lei anual. Cu acești  bani am putea construi 10 școli de dimensiuni medii-mari sau 2 spitale regionale. 

Despre retele inteligente – Cu un consum de energie electrică care este așteptat să crească cu aproximativ  60%, până în 2030, la nivel European, cu un număr din ce în ce mai mare de prosumatori, rețelele de  electricitate vor trebui să integreze o mare parte a energiei curate – ceea ce impune investiții substanțiale  pentru modernizarea infrastructurii existente. Rețelele de distribuție a energiei joacă un rol crucial în  tranziția energetică asigurându-se, pe de o parte că energia produsă este preluată de la producători,  inclusiv prosumatori, și pe de altă parte că este distribuită eficient și sigur către consumatori. 

Platforma www.eficient-energetic.ro dezvoltată în cadrul acestui proiect și promovată către publicul larg  și autorități naționale și locale aduce în prim-plan informații complete și practice despre case, clădiri, rețele  și comunități inteligente. S-au realizat 4 videoinfografice dedicate fiecărei teme abordate în proiect, un Ghid practic de utilizare eficientă a energiei în clădiri publice și un repertoar al surselor de finanțare pentru  proiecte de eficiență energetică atât pentru instituții publice, cât și pentru entități private.  

De asemenea, au fost organizate 5 webinarii și 5 workshop-uri care au reunit, în total, peste 550 de  reprezentanți ai societății civile, companiilor, autorităților naționale, instituțiilor publice locale din județele  Mureș, Cluj, Iași, Dolj și București-Ilfov.  

În cadrul proiectului a fost realizat și un studiu privind sistemele energetice integrate din Târgu Mureș,  în vederea dezvoltării unui concept de comunitate independentă energetic 

Până în 2050, estimarea este că jumătate dintre cetățenii europeni ar putea produce până la 50% din  energia regenerabilă, potrivit unei analize recente a CE. În tot mai multe locuri, cetățenii se reunesc în  comunități pentru a juca un rol activ în piața de energie. Am ales Târgu-Mureș pentru realizarea unuistudiu  de caz, în scopul evidențierii implicațiilor și avantajelor aduse de sistemele energetice integrate, precum și  perspectivele pentru viitorul sustenabil al producției de energie electrică și termică pentru autoconsum”, a  precizat Cristina Păun, Director adjunct al Federației ACUE și manager de proiect. 

Studiul abordează aspecte esențiale legate de integrarea diverselor surse de energie într-un sistem  complex și oferă o viziune asupra optimizării utilizării și distribuirii energiei. O comunitate de energie ar  putea oferi economii de aproape 30%, în privința costurilor necesare tranziției energetice pentru  municipiul Târgu-Mureș, comparativ cu opțiunea proiectelor individuale. Conform analizei efectuate,  pentru trei scenarii diferite de instalații și consum, costurile privind implementarea soluțiilor cu sprijinul  comunităților de energie variază între 340 și 512 milioane de euro, în timp ce adoptarea de soluții individuale ar însemna un efort financiar între 440 și 656 milioane de euro.

Federația ACUE a început, în 7 februarie 2023, derularea proiectului “Eficiență energetică în case  inteligente, clădiri inteligente și rețele inteligente”, co-finanțat în cadrul Programului de Energie în  România – Innovation Norway, SGS 4 Training and awareness raising, conform contractului nr.  2022/346702 încheiat cu Innovation Norway. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 222.000 de  Euro, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 199.800 Euro. Proiectul a fost implementat în  parteneriat cu Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice și și-a îndeplinit  obiectivul principal de informare a unui public cât mai larg pentru a adopta cele mai bune soluții care  asigură confortul energetic, dar cu un consum mai mic de resurse. Termenul limită pentru finalizarea proiectului este 30.04.2024

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai recente știri

To Top