Actualitate

Iohannis și-a pus semnătura pe legea care prevede plafoanele din cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024

Posted on

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede plafoanele din cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024.

Astfel, plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, este de minus 5,0%, în anul 2024 şi de minus 4,7%, în anul 2025.

Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca Procent din Produsul Intern Brut, este de 8,5%, în anul 2024 şi de 8,0%, în anul 2025.

Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, pentru sfârşitul anului 2024, este de 49,8% din Produsul Intern Brut.

În anul 2024, plafonul privind finanţările rambursabile, care pot fi contractate de către unităţile sau subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 2.000 de milioane de lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile contractate, sau care urmează a fi contractate de către unităţile sau subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 3.000 de milioane de lei.

Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care poate fi autorizată anual pentru o unitate sau subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 50 de milioane de lei, în cazul comunelor, 100 de milioane de lei, în cazul oraşelor, 150 de milioane de lei, în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi judeţelor.

Plafoanele prevăzute nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale. Plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor şi de către unităţile sau subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2024, este de 40.000 de milioane de lei.

Anul viitor, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de minus 51.797,3 milioane de lei.

Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de atingerea unui nivel al soldului structural anual al administraţiei publice de minus 1% din Produsul Intern Brut.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai citite știri

Exit mobile version