Actualitate

Salariile bugetarilor cresc cu 5% din 2024. Demnitarii sunt exceptați

salariu

Pensiile se majorează cu 13,8% de la 1 ianuarie 2024, iar salariile de bază ale personalului plătit din fonduri publice vor creşte cu 5% de la aceeaşi dată, excepţie făcând personalul din învăţământ care va beneficia de o majorare de 20% în două tranşe, potrivit proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024, publicat miercuri.

Totodată, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se va compensa numai cu timp liber corespunzător, cu anumite excepţii prevăzute de lege.

Pe de altă parte, anul viitor vor primi vouchere de vacanţă şi indemnizaţie de hrană numai funcţionarii publici cu un venit sub nivelul unui plafon de 8.000 lei net/lunar. Valoarea voucherului de vacanţă creşte de la 1.450 lei/an la 1.600 lei/an pentru a nu fi afectaţi funcţionarii de introducerea CASS de 10% la voucherele de vacanţă.

Sporul de condiţii vătămătoare (sporul de antenă) a fost stabilit la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.500 lei brut/lună pentru toate domeniile de activitate din sectorul bugetar.

Proiectul de act normativ prevede, de asemenea, desfiinţarea posturilor vacante, diminuarea ponderii funcţiilor publice de conducere în totalul funcţiilor la nivel ordonator principal de credite de la 12% la 8% şi limitarea funcţiilor de conducere la maximum 10% pentru celelalte categorii de personal bugetar.

De asemenea, pentru constituirea unui serviciu este nevoie de minimum 10 posturi de execuţie, pentru o direcţie sunt necesare minimum 20 posturi de execuţie, iar pentru constituirea unei direcţii generale minimum 35 de posturi de execuţie.

Funcţiile de demnitate publică de secretar de stat, consilier de stat/subsecretar de stat/vicepreşedinte şi a funcţiilor de demnitate publică asimilate acestora ar trebui să se reducă cu cel puţin 25%.

Indemnizaţia pentru activitatea de liber profesionist, cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române, drepturi pentru pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român sunt menţinute la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2023 la fel ca şi rentele viagere prevăzute în Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

Pentru anul viitor, pentru deficitul bugetar a fost stabilită o limită de 5% din PIB, iar pentru cheltuielile de personal un plafon de 8,5% din PIB, în timp ce pentru anul 2025 pentru soldul bugetar a fost stabilită o limită de -4,7% din PIB, iar pentru cheltuielile de personal un plafon de 8% din PIB.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cele mai recente știri

To Top