Opinii

Viitorul energiei depinde și de reinventarea rapidă a forței de muncă

Era tranziției energetice e aici. Și în mijlocul peisajului în plină schimbare, industria țițeiului și gazelor naturale își asumă o serie de provocări majore legate de gestionarea resurselor umane și de asigurarea continuității forței de muncă calificate. Transformările economice și evoluția radicală a sectorului energetic au provocat o reevaluare profundă a modului în care sectorul se adaptează la noile realități ale pieței și la cerințele tot mai stringente în ceea ce privește durabilitatea și reducerea emisiilor de carbon.

În timp ce industria petrolieră are o vastă experiență în extracția și producția combustibililor fosili, tranziția către către regenerabile și adoptarea de noi tehnologii cer noi aptitudini și competențe tehnice. Angajații trebuie să se adapteze la tehnologii precum biocombustibili, energia geo-termală, energia solară, energia eoliană onshore și offshore, hidrogenul, micro-nuclearul și captarea și stocarea CO2. Este un proces de învățare continuă, de adaptare rapidă a competențelor și cunoștințelor angajaților la noile tehnologii și practici în domeniul energiilor regenerabile și al decarbonizării. Este deci o provocare semnificativă cu care se confruntă industria. 

Nu putem ignora și un alt aspect important: retenția și recrutarea de talente într-un mediu extrem de competitiv. Tinerii sunt tot mai atrași de industriile cu un impact redus asupra mediului și caută oportunități în sectoarele noilor tehnologii. Pentru a face față concurenței, companiile din sectorul energetic trebuie să-și revizuiască strategiile de resurse umane cu abordări inovatoare pentru a atrage și reține cei mai buni angajați.

Dar subliniez aici că tranziția energetică nu implică înlocuirea bruscă a forței de muncă din industria țițeiului și gazelor naturale. Experiența și cunoștințele acumulate de angajații actuali sunt valorificate în dezvoltarea și implementarea soluțiilor de decarbonizare și în dezvoltarea de tehnologii pentru energie regenerabilă. Ceea ce înseamnă de fapt un efort concertat pentru a oferi angajaților formare și pregătire adecvată pentru a face față noilor cerințe și provocări tehnologice.

Este esențială, deci, colaborarea între industria petrolului și forța sa de muncă; astfel se poate asigura o tranziție lină și eficientă către o economie mai verde și mai sustenabilă. 

Investițiile companiilor în dezvoltarea resurselor umane, în pregătirea și reconversia profesională a angajaților, precum și în atragerea de noi talente, joacă un rol crucial în determinarea succesului și continuității sectorului în fața schimbărilor inevitabile din peisajul energetic global. 

Practic, viitorul energiei depinde de investițiile masive atât în noile tehnologii cât și în reinventarea rapidă a forței sale de muncă.

Cele mai recente știri

To Top