Actualitate

INS: Producţia de energie primară a scăzut cu 3,2% în 2022

Foto: iStock

Producţia de energie primară a scăzut anul trecut cu 3,2% comparativ cu 2021, importurile de resurse energetice au sporit cu 2,8%, consumul intern brut de energie a scăzut cu 7,7%, iar consumul final energetic a înregistrat o scădere de 5,3%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform datelor INS, resursele de energie totale disponibile în anul 2022 au înregistrat o scădere faţă de cele din anul precedent, cumulând 42,5 milioane tone echivalent petrol (tep), această evoluţie fiind cauzată de scăderea producţiei de energie primară.

Scăderi mai importante ale resurselor s-au înregistrat la cocsul din import (-25,1%), produsele petroliere din import (-18,5%) şi cărbuni (-12,1%). Potrivit statisticii, doar resursele de ţiţei au crescut (+1,634 milioane tep, reprezentând 15%).

Producţia de energie primară în anul 2022, de 22,26 milioane tep, a scăzut cu 737.000 tep faţă de anul 2021, pe fondul scăderii producţiilor de cărbuni, energie electrică din surse regenerabile şi ţiţei. În schimb, producţia de gaze naturale utilizabile a crescut cu 98.000 tep (+1,3%).

Importul de produse energetice a crescut în anul 2022 cu 2,8% faţă de anul 2021, din cauza creşterii importurilor de ţiţei (+27,6%). Importurile de cărbuni, gaze naturale utilizabile şi produse petroliere au înregistrat scăderi.

În anul 2022, consumul final energetic, pe total economie, a scăzut cu 1,339 milioane tep (-5,3%) faţă de anul 2021, datorită scăderilor din industrie, agricultură şi silvicultură şi populaţie. Totuşi, au crescut consumurile din transporturi şi alte ramuri ale economiei (8,3%, respectiv 3,5%).

Ca pondere în totalul consumului final energetic, consumul populaţiei şi-a păstrat primul loc (32,9%), urmat de transporturi şi industrie (31,4% respectiv 23,9%).

În anul 2022, exportul de energie (inclusiv buncărajul) a fost de 6,45 milioane tep, în creştere cu 1,202 milioane tep (+22,9%) faţă de anul 2021, când a avut valoarea de 5,256 milioane tep. Consumul intern brut de energie pe locuitor) în anul 2022 a fost de 1.652 kg echivalent petrol, în scădere cu 7,3% faţă de anul 2021.

Cele mai recente știri

To Top