Analize

Ce dividende suplimentare ar putea plăti SNP și FP în anul 2023

Foto: iStock

Deși nu ne aflăm în perioada în care se anunță de regulă dividende, următoarele luni ar putea aduce în perspectivă dividende suplimentare plătite de două dintre cele mai relevante companii listate la bursa locală. OMV Petrom, ca urmare a rezultatului-record din 2022, a anunțat intenția plății unui dividend special care ar urma a fi anunțat la jumătatea acestui an, în timp ce Fondul Proprietatea a anunțat deja un dividend special, existând perspectiva unui al doilea dividend, ca urmare a vânzării întregii participații în cadrul Hidroelectrica, potrivit unei analize realizate de Societatea de Servicii de Investiții Financiare (SSIF) Goldring SA.

Dividendele istorice ale OMV Petrom constituie un element de mare atractivitate pentru investitori, reflectând angajamentul ferm al companiei față de acționari. De-a lungul timpului, OMV Petrom a adoptat o politică consecventă în ceea ce privește distribuția de dividende, fiind un factor diferențiator, într-un mediu investițional în continuă schimbare.

Strategia 2030 a OMV Petrom are în vedere consolidarea angajamentului privind creșterea dividendului

Pe lângă faptul că OMV Petrom a emis un angajament robust și ferm de a implementa o politică de creștere a dividendului de bază pe acțiune cu o medie anuală cuprinsă între 5% și 10% până în anul 2030, conducerea emitentului are în vedere și acordarea unui dividend special, cu respectarea condițiilor stabilite.

Această inițiativă este strâns legată de finanțarea planurilor de investiții ale companiei, precum și de condițiile favorabile din piață. Aceeași Strategie sugerează că dividendele totale vor reprezenta aproximativ 40% din fluxurile de trezorerie generată de activitățile de exploatare ale companiei în perioada 2022-2030, conform scenariului de bază privind prețurile. În cadrul raportului curent din luna februarie, managementul menționa faptul că atât propunerea dividendului de bază, cât și intenția de distribuire a dividendului special respectă politica actuală de dividend a companiei.

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A., din data de 26 aprilie 2023, OMV Petrom anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2022. Cu o valoare a dividendului brut de 0,0375 RON/ acțiune, valoarea totală a dividendelor de bază distribuite acționarilor se ridică la 2.337 mil. RON.

Ținând cont de pragul de 40% din fluxurile de trezorerie generată de activitățile de exploatare, dividendele totale posibil a fi distribuite din exercițiul financiar al anului 2022, se ridică la 4.535 mil. RON. Astfel, valoarea rămasă de distribuit în urma acordării dividendelor de bază se situează la 2.198 mil. RON.

Astfel, la numărul actual de acțiuni (62.312 mil.) și în condițiile respectării Strategiei 2030, asumate de către management, preconizăm acordarea unui dividend special de aproximativ 0,0353 RON/acțiune. La prețul de tranzacționare de 0,5510 lei/ acțiune, randamentul potențial se ridică la aproximativ 6,4%.

“În ceea ce privește taxa de solidaritate, o considerăm drept impact financiar, doar asupra rezultatelor financiare aferente celui de-al doilea trimestru al anului 2023 și implicit a anului 2023, fără a avea impact asupra rezultatului financiar aferent anului 2022 și implicit a dividendului special estimat. Legea nr. 119/2023, privind contribuția de solidaritate, introduce obligația de plată a 350 RON/tonă de țiței prelucrat în anul 2022 și 2023. Astfel, conform calculelor și informațiilor transmise de către management, la o cantitate de 4,2 mil. tone de petrol rafinat, OMV Petrom estimează valoarea contribuției la 1.500 mil. RON, care ar avea un impact asupra rezultatului net bugetat pentru întreg anul 2023. De asemenea, taxa de solidaritate aferentă primului trimestru al anului este estimată la aproximativ 380 mil. RON, fiind reflectată în rezultatele la T2 2023.

Ca urmare a AGA din data de 26 aprilie 2023, managementul a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023. Printre principalele estimări care au stat la baza constituirii bugetului se numără prețul mediu al țițeiului Brent, acesta fiind previzionat la 80 USD/bep. De asemenea, conducerea previzionează scăderea veniturilor din vânzări cu 28% față de anul 2022, ca urmare a scăderii volumelor de vânzări și a reducerii prețurilor din piață. Rezultatul net previzionat are în vedere o scădere de peste 60% a rezultatului net raportat. În ceea ce privește contribuția de solidaritate aferentă anului 2023, aceasta va fi plătită la finalul lunii iunie a anului 2024”, arată analiza realizată de SSIF Goldring SA.

Fondul Proprietatea – un dividend special propus și un altul în perspectivă

“Dacă în cazul OMV Petrom am prezentat o estimare a unui dividend special, Fondul Proprietatea a anunțat deja o propunere de dividend. Aceasta vine ca urmare a IPO-ului Hidroelectrica, acționarii FP aprobând în urmă cu câteva luni ca banii obținuți în cadrul ofertei să fie plătiți sub formă de dividende”, arată analiza.

Astfel, Fondul Proprietatea a convocat AGA pentru a aproba un dividend brut de 1,4942 RON pe acțiune, care oferă un randament brut de 80% pe baza prețului de închidere din 25 iulie 2023. Data ex-dividend propusă este 7 septembrie și data plății 29 septembrie. Acesta este plătit din veniturile brute obținute de Fond de aproximativ 8 mld. RON (excluzând opțiunea de supra-alocare). În completarea acestui dividend, Fondul a precizat că orice venituri ar putea rezulta din opțiunea de supra-alocare vor fi propuse sub forma unui dividend special în cadrul unei viitoare AGA, în cursul anului 2023. Recent, FP a prezentat un comunicat prin care a anunțat încheierea perioadei de stabilizare a ofertei publice inițiale derulate de Hidroelectrica. În urma acesteia, Fondul Proprietatea va încasa venituri brute de aproximativ 1,2 mld. RON. La această sumă, un dividend brut estimat pe acțiune ar echivala la aproximativ 0,2255 RON pe acțiune, care oferă un randament brut de 12% pe baza prețului de închidere din 25 iulie 2023, deși un anunț cu privire la suma exactă nu a fost încă prezentat.

Fondul Proprietatea a mai anunțat recent vânzarea deținerilor minoritare ale FP în capitalul social al E-Distribuție Muntenia, Enel Energie Muntenia, E-Distribuție Dobrogea, E-Distribuție Banat și ENEL Energie. Prețul tranzacției se ridică la 650 mil. lei, însă până în acest moment nu a fost aprobată o destinație exactă a acestor bani.

„Dacă excludem din calcul participația Hidroelectrica, pe baza ultimului raport lunar, Fondul Proprietatea ar urma să rămână cu o valoare a activului net de 3.7 mld, RON (comparativ cu 13 mld. RON în luna iunie), mai exact un VUAN de 0,69 RON pe acțiune (față de 2,41 în luna iunie). Este de menționat că în acest calcul nu au fost luate în considerare alte aspecte importante precum potențialele evoluții ale participațiilor Fondului sau elemente care ar putea influența aceste valori, precum dividendul ce urmează a fi primit de la Hidroelectrica, aprobat deja de către acționari. Cu toate acestea, datele istorice ne arată că prețul din piață al acțiunilor nu va fi egal cu valoarea VUAN, ci se tranzacționează cu un discount. Acesta din urmă a fost unul volatil de-a lungul anilor, motiv pentru care e dificil de anticipat care va fi percepția pieței asupra noului portofoliu al Fondului. Din acesta, pe baza calculelor sumare prezentate mai sus, CN Aeroporturi București ar avea o pondere de 22%, Engie România de 13%, în timp ce Administrația Porturilor Maritime și Societatea Națională a Sării ar avea câte 8% din portofoliul din care Hidroelectrica nu mai face parte”, mai arată în analiza lor experții financiari de la SSIF Goldring.

Cele mai recente știri

To Top